Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy zabiera głos.

W związku z epidemią przebywam na zasiłku opiekuńczym. Jak się dowiedziałam, mój pracodawca zaczął wręczać pracownikom wypowiedzenia umowy o pracę. Czy w obecnej sytuacji jestem jakoś chroniona?
Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oczywiście okres pobierania zasiłku opiekuńczego jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy i w takim przypadku pracownica podlega ochronie przed wypowiedzeniem.
Z dnia na dzień dowiedzieliśmy się, że mamy pracować w innych jak do tej pory godzinach pracy. Czy pracodawca ma prawo wydać takie polecenie?
Godziny pracy, a więc godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy to nic innego, jak rozkład czasu pracy. Według art. 129 § 3 Kodeksu pracy, rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony - w formie pisemnej lub elektronicznej - na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład. Oprócz systemu czasu pracy i okresu rozliczeniowego, rozkład czasu pracy powinien być podany w regulaminie pracy, bądź w obwieszczeniu (w przypadku pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy). Wynika to wprost z brzmienia art. 1041 § 1 pkt. 2 i art. 150 § 1 Kodeksu pracy.
Od opisanej wyżej sytuacji należy odróżnić prawo pracodawcy do wydawania poleceń, w tym poleceń dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych. Jeśli pracownik ma ustalony rozkład czasu pracy np. od 7-mej do 15-tej, to pracodawca ma prawo wydać polecenie pracy np. od godz. 6-tej, bądź pracy do 16-tej. Nie jest to jednak zmiana rozkładu czasu pracy. Rozkład bowiem dotyczy pracy w z góry ustalonych godzinach pracy, natomiast w polecenie pracy w godzinach nadliczbowych oznacza wyznaczenie pracy poza ustalonym rozkładem. Z treści pytania wynika, iż chodzi w tym wypadu o zmianę ustalonych rozkładów czasu pracy, a nie wydanie plecenia pracy w nadgodzinach. Oznacza to, iż w tej sytuacji, postępowanie pracodawcy nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa.
W związku z epidemią część pracowników przeszła na postój. Parę dni temu otrzymałem listem poleconym świadectwo pracy, w którym zapisano, iż umowa o pracę została rozwiązana na zasadzie porozumienia stron. Nie składałem żadnego oświadczania w sprawie rozwiązania umowy o pracę. Czy postępowanie pracodawcy jest zgodne z prawem. Co mogę zrobić w takiej sytuacji ?
Rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron jest jednym z możliwych sposobów ustania stosunku pracy. Jak sama nazwa wskazuje do rozwiązania umowy o pracę w tym trybie dochodzi wtedy, kiedy strony stosunku pracy, a więc pracownik i pracodawca złożą zgodne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę. Oznacza to, iż do rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron nie może dojść w wyniku wyłącznie oświadczenia jednej ze stron. Zarówno pracodawca, jak i pracownik nie mogą jednostronnie - bez zgody drugiej strony - rozwiązać umowy o prace w tym trybie.
W opisanej sytuacji przysługuje Panu roszczenie o przywrócenie do pracy. Stosowny pozew do sądu pracy powinien Pan złożyć w terminie 21 dni od otrzymania świadectwa pracy. Zamiast tego, czyli zamiast przywrócenia do pracy, może Pan wybrać roszczenie o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę.
Czy mógłby Pan przybliżyć postanowienia tzw. „Tarczy 4.0” dotyczące spraw pracowniczych. Wiele plotek na ten temat pojawiło się w sieci.
Niestety nie. Tzw. Tarcza 4.0 - w chwili kiedy piszę ten teks jest w fazie projektu. Mogę wyrazić swoją opinię wyłącznie w stosunku do obowiązującego prawa, a nie do projektu. Na pewno odniosę się do sprawy wtedy, kiedy projekt w tej sprawie będzie miał wymiar aktu prawnego.

Krzysztof Krzemień
Inspektor pracy
Pałuki nr 1476 (22/2020)

Reklama na stronie

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.