Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

W zeszłym tygodniu omawialiśmy skutki podatkowe zaciągania, udzielania pożyczki między osobami fizycznymi na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. W tym tygodniu przeanalizujemy, jakie są obowiązki stron umowy pożyczki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak już wspominaliśmy pożyczka to przeniesienie na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy. Biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo ilość rzeczy tego samego gatunku i w tej samej ilości. Wspominaliśmy także, że udzielenie pożyczki bardzo często wiąże się z dodatkową gratyfikacją - odsetkami dla pożyczkodawcy.
Rozważamy przypadek udzielenia prywatnej pożyczki środków pieniężnych pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.
W sytuacji, w której zawarcie umowy pożyczki nie wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem dla dającego, gratyfikacją w postaci odsetek, zarówno pożyczkodawca jak i pożyczkobiorca co do zasady nie muszą martwić się o obowiązki wynikające z podatku dochodowego. Fiskus od wielu lat potwierdza, że w takiej sytuacji po stronie pożyczkobiorcy nie występuje przychód z nieodpłatnych świadczeń z tytułu hipotetycznych odsetek, a po stronie pożyczkodawcy nie występuje przychód z tytułu utraconych korzyści.
W sytuacji, w której osoby prywatne w umowie pożyczki zawarły zapis, że pożyczkodawcy będzie wypłacone wynagrodzenie (odsetki) za udzielenie pożyczki, wówczas powstaje obowiązek rozliczenia się z fiskusem. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że od uzyskanych przychodów w postaci odsetek należy zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%.
Podstawą do opodatkowania jest pełna kwota uzyskanych odsetek bez pomniejszania o jakiekolwiek koszty uzyskania przychodów. Po uzyskaniu odsetek pożyczkodawca musi samodzielnie obliczyć podatek, wykazać go w zeznaniu rocznym PIT-38 składanym w terminie do końca kwietnia następującego po roku w którym uzyskał przychód oraz wpłacić wyliczony podatek do urzędu skarbowego.
Należy podkreślić, że w PIT-38 nie wykazujemy wartości spłacanego kapitału a jedynie wynagrodzenie (odsetki) uzyskane od pożyczkodawcy.
Zauważmy, że po stronie pożyczkobiorcy nie występują tutaj żadne dodatkowe obowiązki podatkowe. Takie mogą się pojawić dopiero w sytuacji, w której udzielający pożyczki zdecyduje się umorzyć udzieloną pożyczkę w całości lub w części. W takiej sytuacji po stronie pożyczkodawcy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu uzyskanego przychodu w postaci umorzonej pożyczki lub jej części. Pożyczkodawca będzie wówczas zobowiązany wykazać umorzoną wartość pożyczki w swoim zeznaniu rocznym jako przychód z innych źródeł i zapłacić podatek. Wyjątek stanowi umorzenie pożyczki udzielonej od członków rodziny zaliczonej do I i II grupy podatkowej, która korzysta ze zwolnienia od podatku.
Aby dowiedzieć się więcej na temat opodatkowania pożyczek, a także innych kwestii podatkowych związanych m.in. ze sprzedażą nieruchomości, udzielenia darowizny, skorzystania z ulg podatkowych przez osoby niepełnosprawne, ulgi związanej z termomodernizacją budynku zapraszamy do udziału w bezpłatnych dyżurach doradcy podatkowego organizowanych przez naszą Kancelarię wraz z redakcją tygodnika Pałuki. Najbliższy dyżur już w piątek 30 października.

Michał Wozikowski
Menedżer w Spółce Doradztwa
Podatkowego KDP GOTOWICZ Sp. z o.o. w Żninie
Pałuki nr 1496 (42/2020)

 

TAGI: #PodatkiŻnin, #KsięgowośćŻnin, #DoradcaPodatkowyŻnin

www.gotowicz.pl , FB: /KDPGOTOWICZ

Reklama na stronie

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.