Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Środki pieniężne zwłaszcza w większych ilościach najczęściej pozyskiwane są w formie kredytu z instytucji bankowych. Zdarza się jednak i to wcale nie tak sporadycznie, że pieniądze zwłaszcza mniejsze  sumy są pożyczane od znajomych, bliższej lub dalszej rodziny.

Umowa pożyczki została usankcjonowana w kodeksie cywilnym (art. 720) i oznacza, że „dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”. Umowa, której wartość przekracza 1.000 zł wymaga zachowania formy dokumentowej – np. na piśmie, w formie maila.
Zawarcie umowy pożyczki może wiązać się z dodatkową gratyfikacją (odsetkami) dla pożyczkodawcy, chociaż nie jest ono obligatoryjne.
Z zawarciem umowy pożyczki wiążą się różne obowiązki podatkowe. Dzisiaj przyjrzymy się obowiązkowi jaki wynika z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) względem osób fizycznych zawierających omawianą umowę.
Podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki co do zasady opłacany jest przez pożyczkobiorcę. Stawka podatku wynosi 0,5% wartości umowy pożyczki. Należy opłacić go w terminie
14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pożyczkobiorcy, składając jednocześnie deklarację na formularzu PCC-3.
Zwolnione z opodatkowania są m.in. umowy pożyczki zawierane:
- do kwoty 1.000 zł;- między członkami najbliższej rodziny należących do tzw. zerowej grupy podatkowej tj.: małżonek, zstępni (np. dzieci), wstępni (np. rodzice czy dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha - między członkami należącymi do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, w tym przysposobionych i ich zstępnych, wstępnych, w tym przysposabiających, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie) do
wysokości 637 zł.
W przypadku zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczki między członkami najbliższej rodziny powyżej kwot wolnych niezbędne jest dochowanie formalności w postaci złożenia deklaracji PCC-3 w terminie 14 dni od zawarcia umowy pożyczki oraz udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym.
W przyszłym tygodniu przeanalizujemy jak wygląda opodatkowanie podatkiem dochodowym odsetek uzyskanych w ramach umowy pożyczki między przysłowiowym Kowalskim i Iksińskim. Zapraszamy także do udziału w bezpłatnych dyżurach doradcy podatkowego organizowanych przez naszą Kancelarię wraz z redakcją Tygodnika Pałuki. Najbliższy dyżur już w piątek 30 października.

Michał Wozikowski
Menedżer w Spółce Doradztwa
Podatkowego KDP GOTOWICZ Sp. z o.o. w Żninie
Pałuki nr 1495 (41/2020)

 

TAGI: #PodatkiŻnin, #KsięgowośćŻnin, #DoradcaPodatkowyŻnin

www.gotowicz.pl , FB: /KDPGOTOWICZ

 

 

 

Reklama na stronie

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.