Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Od 1 grudnia 2020 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy Kodeksu pracy, które w sposób szczególny regulują odpowiedzialność pracodawców w związku za zatrudnianiem pracowników, którzy są dłużnikami alimentacyjnymi.

Możemy wyróżnić tu dwie sytuacje.Pierwsza dotyczy pracownika, który został dopuszczony do pracy bez pisemnej umowy o pracę, - czyli został zatrudniony na czarno - i jest osobą, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące. W takim przypadku pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu naraża się na karę grzywny w wysokości od 1.500 zł do 45.000 zł. (Podstawa prawna: art. 281 § 2, w zw. z art. 281 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy.)
Druga dotyczy sytuacji, w której pracodawca, bądź inna osoba, której powierzono określone obowiązki wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące. Podobnie jak wyżej, w takim przypadku grozi kara grzywna w wysokości od 1.500 zł do 45. 000 zł.
(Podstawa prawna: art. 282 § 3 Kodeksu pracy.)
Postępowania w tych sprawach prowadzą inspektorzy pracy. W przypadku postępowania mandatowego, co do zasady inspektor pracy może nakładać mandat w wysokości do 2.000 zł. W przypadku nieprzyjęcia mandatu przez obwinionego, bądź, jeśli inspektor pracy uzna, iż rozmiar, czy charakter wykroczenia jest znaczny, może od razu kierować wniosek o ukaranie do sądu. W wówczas sąd, w przypadku uznania winy obwinionego może wymierzyć mu karę grzywny w przedziale od 1.500 zł do 45. 000 zł.
Trzeba również zaznaczyć, że dopiero od 1 lipca 2021 wejdzie w życie ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, na podstawie której ujawnione zostaną informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Nie będzie to jednak przeszkodą, aby inspektorzy prowadzili już teraz postępowanie w tych sprawach. Inspektorzy pracy mają bowiem możliwość korzystania z rejestrów dłużników niewypłacalnych, zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mogą również korzystać z innych informacji, jak orzeczenia sądowe, lub informacje i dokumenty przedłożone przez wnoszących skargę.

Krzysztof Krzemień
Inspektor Pracy
Pałuki nr 1505 (51/2020)

Reklama na stronie

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.