Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

W październiku i listopadzie 2020 roku znowelizowano przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób (…), dopuszczając możliwość świadczenia pracy zdalnej w czasie kwarantanny lub izolacji. Wprowadzono do ustawy m.in. art. 4h i 4ha. Pierwszy, dotyczący możliwości pracy zdalnej w okresie kwarantanny obowiązuje od 29.11.2020, a drugi dotyczący możliwości pracy zdalnej w okresie izolacji obowiązuje od 05.12.2020 r.

O tym, czym jest praca zdalna pisałem już wcześniej na łamach Pałuk. Dla porządku przypomnę jednak, że wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.
Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu, wydanym przez pracodawcę. Pracodawca natomiast może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.
W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, mogą za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie za pracę. W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny lub izolacji nie przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach.
Wynagrodzenie za czas choroby lub świadczenia pieniężne z tytułu choroby przysługują wówczas, gdy w okresie kwarantanny lub izolacji osoba zatrudniona nie świadczy pracy.

Krzysztof Krzemień
Inspektor Pracy
Pałuki nr 1511 (4/2021)

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.