Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Od początku 2019 r. do 7 kwietnia w stacji pomiarowej przy ul. Kościuszki w Mogilnie zaobserwowano aż 36 dni, w których przekroczono dopuszczalne poziomy na dobę pyłu zawieszonego PM 10. Zdjęcie wykonaliśmy zimą podczas montażu stacji. fot. Damian Stawski

Stacja pomiarowa powietrza przy mogileńskim ratuszu, od początku roku do 7 kwietnia wykazała aż 36 dobowych przekroczeń stężenia rakotwórczego pyłu PM 10. Oznacza to tyle, że miasto będzie musiało podjąć działania w celu poprawy niebezpiecznej dla mieszkańców sytuacji.

Od początku stycznia na terenie parku przy ratuszu w Mogilnie znajduje się stacja pomiarowa jakości powietrza. Ma to związek z realizacją Państwowego Programu Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zakupił i rozstawił w Polsce 16 takich stacji pomiarowych, a ta w Mogilnie jest jedyną w województwie kujawsko-pomorskim. Pomiary mają być zbierane do końca 2019 roku.
Od przedstawicielki GIOŚ Joanny Kozakiewicz usłyszeliśmy w styczniu, że wybór Mogilna wiązał się ze wcześniej przeprowadzonymi badaniami jakości powietrza w mieście, m.in. tymi wykonywanymi przez sanepid w 2010 r. Początkowo kontrowersje części mieszkańców i niektórych radnych budził fakt umieszczenia stacji pomiarowej przy ratuszu, a więc w miejscu, gdzie ruch pojazdów nie jest tak natężony, gdzie w pobliżu znajduje się park miejski i w dość dalekiej odległości od osiedla zachodniego, gdzie powietrze jest najbardziej zanieczyszczone smogiem - szczególnie w okresie zimowym. Odpowiedź od przedstawicielki GIOŚ brzmiała, że nie chodzi o to, by zebrać najbardziej niekorzystne wyniki pomiarowe, jakie mogłyby wystąpić na przykład na osiedlu zachodnim, ale uśrednione wyniki dla całego miasta. Lokalizacja stacji miała tu nie mieć większego znaczenia, gdyż i tak zbiera ona dane smogowe z całego miasta.
Nie minął jeszcze cały rok, a już wiemy, że sytuacja odnośnie jakości powietrza w Mogilnie wygląda źle.
12 sierpnia zastępca dyrektora wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Lech Kubera skierował pismo w tej sprawie do burmistrza Leszka Duszyńskiego. 7 kwietnia Regionalny Wydział Monitoringu w Bydgoszczy z GIOŚ poinformował, że nastąpiło tego dnia 36 przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 10. Oznacza to tyle, że od początku roku do 7 kwietnia było aż 36 dni, w których nastąpiło przekroczenie poziomu zanieczyszczeń powietrza. Wartość 36 pomiaru wynosiła 72,14 µg/m3 (mikrogramy na m3), przy czym dopuszczalna wartość średniego stężenia dobowego pyłu PM 10 wynosi 50 µg/m3. Przekroczenie wyniosło więc blisko 50%. Pył PM 10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 10 mikrogramów. Zawiera takie elementy jak: benzopireny, furany, dioksyny, czyli rakotwórcze metale ciężkie.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, dla pyłów PM10 dopuszczalna ilość przekroczeń stężeń średniodobowych wynosi 35 w ciągu roku. Czyli w Mogilnie już na początku kwietnia tegoroczny limit został wyczerpany. Burmistrz Leszek Duszyński będzie musiał więc podjąć działania w celu poprawy jakości powietrza w mieście.
Jak informował w piśmie do burmistrza Lech Kubera, przypuszczalnymi przyczynami nadmiernego zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 w okresie od 1 stycznia do 30 lipca były głównie oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz ruchem pojazdów w pobliżu stacji pomiarowej. Zaznaczmy tu jednak, że ul. Kościuszki nie jest wcale najbardziej ruchliwą ulicą w Mogilnie. Można założyć, że gdziekolwiek ta stacja miałaby się znajdować, wyniki zanieczyszczenia powietrza spowodowane ruchem samochodów (w centrum ruch jest o wiele większy) mogłyby być jeszcze gorsze.
KONIECZNE DZIAŁANIA
W związku z zaistniałą sytuacją burmistrz Leszek Duszyński myśli o wprowadzeniu pewnych działań, które zmierzałyby do poprawy jakości powietrza. W przyszłorocznym budżecie gminy zostanie uruchomiony program dofinansowania gminy dla mieszkańców, chcących wymienić piece na paliwo ekologiczne. Jaka to będzie kwota, i ilu mieszkańców będzie mogło z tego skorzystać w 2020 r. jeszcze nie wiadomo. W 2018 r. gmina przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska realizowała program Ekopiec 2018. Zainteresowani mieszkańcy otrzymali dofinansowanie do zakupu nowych pieców w wysokości 2.000 zł z budżetu gminy Mogilno i 2.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Z programu mogło jednak skorzystać jedynie 25 osób.
Innym działaniem będzie akcja propagująca podłączanie się nieruchomości do gminnej ciepłowni na trasie przebiegu ciepłociągu. Chodzi głównie o budynki wielorodzinne (wspólnoty), ale także o osiedla domków jednorodzinnych, na przykład przy ul. Polnej czy inne osiedla w tamtej części miasta.
Burmistrz myśli także o całkowitym wyprowadzeniu ruchu ciężkich samochodów z centrum miasta. Możliwe to będzie do przeprowadzenia w momencie, gdy marszałek wybuduje II część obwodnicy, a gminie przekaż obecny ciąg drogi wojewódzkiej prowadzącej przez centrum miasta.
Innym działaniem ma być zaangażowanie się w realizację postanowień uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 24 czerwca. Zakłada ona wprowadzenie:
• od 1 września tego roku zakazu palenia węglem brunatnym oraz mułami i flotokoncentratami węglowymi - także ich pochodnymi, miałem węglowym i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem);
• od 1 stycznia 2024 r. zakazu eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych;
• od 1 stycznia 2024 r. zakazu używania ogrzewaczy pomieszczeń, np. kominków, niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej.
• od 1 stycznia 2028 r. zakazu eksploatacji kotłów grzewczych poniżej V klasy.

Damian Stawski
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1436 (34/2019)

Kalendarz 2023

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.