Burmistrz Leszek Duszyński mówi o tym, co zawiera budżet jaki przygotował na 2020 rok. Za stołem prezydialnym: wiceprzewodniczący RM Karol Nawrot, przewodniczący RM Paweł Molenda i wiceprzewodnicząca RM Ewa Szarzyńska. fot. Marek Holak

18 radnych Rady Miejskiej zagłosowało za przyjęciem budżetu, 3 radnych PSL-u było przeciwnych - Karol Nawrot, Katarzyna Barczak i Małgorzata Źrałka.

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli budżet Mogilna na 2020 rok. Dochody budżetu wynoszą 129.781.201,39 zł, a wydatki budżetowe 136.900.899,39 zł. Poziom inwestycji to 34.638.406,78 zł, czyli około 25% wydatków. Wszystkie komisje miały uwagi do budżetu, jednak opinia wszystkich była pozytywna. Oto inwestycje, jakie będą wykonywane w 2020 roku:

22.300.650,88 zł - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie;

4.507.994,87 zł - budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz klasami przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie;

2.730.000 zł - budowa ul. Polnej razem ze ścieżką rowerową;

2.300.000 zł - przebudowa i rozbudowa ul. Grobla, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Niezłomnych, ul. Grobla i ul. Polnej oraz przebudowa kanalizacji deszczowej sieci elektroenergetycznej i sieci telekomunikacyjnej;

1.437.240 zł - kolejna transza wykupu wierzytelności za budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Grobla w Mogilnie;

328.000 zł - dofinansowanie dla powiatu mogileńskiego na przebudowę obecnego skrzyżowania na rondo, na styku obwodnicy wschodniej z ul. Niezłomnych, łącznie z budową oświetlenia;

275.000 zł - dla zakładu budżetowego Mogileńskie Domy na modernizację budynków i lokali komunalnych;

275.000 zł - odpłatne przejęcie sieci wodociągowej (w tym w Lubieszewie);

213.551,85 zł - rozbudowa o dodatkowe urządzenia i budowa placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Mogilno;

108.240 zł - budowa drogi gminnej Padniewko-Wyrobki-Mogilno (ul. Wybudowanie) wraz z wykonaniem dodatkowego projektu końcowego odcinka drogi przejętej od PKP;

49.231,18 zł - na infostradę Kujaw i Pomorza 2,0;

35.000 zł - dokończenie rozbudowy i modernizacji Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn w Mogilnie przy ul. Łąkowej;

35.000 zł - budowa drogi na działce nr 99/8 z funduszu sołeckiego Padniewka;

30.000 zł - wykonanie projektu modernizacji ul. Reja w Mogilnie;

24.498 zł - kolejny etap budowy chodnika z funduszu sołeckiego na ul. Wolności w Gębicach;

14.000 zł - montaż lamp z funduszu sołeckiego Wszednia.

Szerzej w papierowym wydaniu Pałuk i Ziemi Mogileńskiej w czwartek, 2 stycznia.

Marek Holak, 30 XII 2019

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.