Burmistrz planuje wybudować w tym miejscu nowoczesne targowisko Mój Rynek   fot. Marek Holak

Po tym, jak tydzień temu burmistrz Leszek Duszyński przegrał głosowanie w sprawie zmian budżetowych, wystąpił z wnioskiem o zwołanie na środę 6 maja sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej z jednym tylko punktem - zawierającym te same zmiany inwestycyjne.

Radni Rady Miejskiej w Mogilnie podczas sesji w środę 29 kwietnia nie zgodzili się na przyjęcie zmian budżetowych, zaproponowanych w projekcie uchwały przez burmistrza Leszka Duszyńskiego. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciwko było 10 i 1 radny wstrzymał się od głosu.

W najbliższą środę 6 maja, na wniosek burmistrza Leszka Duszyńskiego, na godzinę 11.30 została zwołana wspólna komisja i 12.00 sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej. Zawierać ma tylko 1 punkt, czyli ponowne głosowanie zmian budżetowych zaproponowanych przez burmistrza. Tych samych, co na sesji tydzień wcześniej. Tym razem radni przyjdą już na sesję do budynku biblioteki.

Wątpliwości radnych budzi wprowadzanie do budżetu nowych drogich inwestycji (parking przy ratuszu i pawilon na targowisku), brak wcześniejszych informacji o planowanych inwestycjach oraz ciągła konieczność dokładania pieniędzy do inwestycji już wykonywanych. Dlatego, że uchwała o zmianach budżetowych głosowana była blokiem (dzieje się tak na każdej sesji) a nie każda zmiana osobno, stąd taki wynik głosowania tydzień temu.

Proponowane najważniejsze zmiany do budżetu to:

1. Budowa parkingu w podwórzu i na terenie byłych ogródków pracowniczych za Urzędem Miejskim - zwiększenie kwoty z 500.000 zł do 640.000 zł.

2. Projekt modernizacji ulic Asnyka, Miłosza i Wyspiańskiego - zwiększenie kwoty z 35.670 zł do 54.643 zł.

3. Budowa ul. Polnej (roboty dodatkowe) - zwiększenie kwoty z 2.730.000 zł do 2.780.980 zł.

4. Budowa hali sportowej przy SP 3 Mogilno (roboty dodatkowe - droga pożarowa i pochylnia dla osób niepełnosprawnych) - zwiększenie z 4.507.994,87 zł do 4.617.994,87 zł.

5. Dokumentacja budowy pawilonu handlowego targowiska miejskiego Mój Rynek. Jest to nowa inwestycja nie ujęta wcześniej w Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - kwota dokumentacji 67.650 zł.

6. Remont ul. Hallera - 79.000 zł.

7. Wykonanie przyłącza oświetlenia drogowego na rondzie wschodniej obwodnicy Mogilna - wzrost o 20.000 zł.

Marek Holak, 4 V 2020

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.