Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

fot. Magdalena Lachowicz

W Strzelnie rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją parku przy Przedszkolu nr 1, gdzie znajduje się obelisk poświęcony lotnikowi Grzegorzowi Falencie, potocznie zwanym Parkiem Lotnika.

PROJEKT

Projekt koncepcyjny zagospodarowania parku na zlecenie gminy wykonała inż. architekt Paulina Kaśkiewicz ze Studia Projektowego Archi-Pro z Elbląga.
Przedmiotem projektu było wykonanie nowego zagospodarowania terenu parku oraz ulicy Kolejowej w Strzelnie. Projekt zakłada wykonanie prac polegających na przebudowie istniejących ciągów pieszych, budowie fontanny, wykonaniu oświetlenia oraz monitoringu, wyposażeniu terenu w elementy małej architektury oraz wykonaniu nowych nasadzeń. W ramach projektu zagospodarowania parku zaplanowano nowy układ terenów utwardzonych, pozwalający na stworzenie dwóch stref: reprezentacyjnej oraz rekreacji i wypoczynku.

STREFA REPREZENTACYJNA

W strefie reprezentacyjnej, położonej w południowej części działki (w sąsiedztwie ul. Kolejowej) przewidziano centralnie zlokalizowaną fontannę, która powstanie na utwardzonym placu na planie okręgu. Plac otoczony będzie zielenią dekoracyjną oraz elementami małej architektury. Do zaprojektowanego placu prowadzić będą trzy promieniście dochodzące ścieżki – dwie łączące się z ciągiem pieszym przy ul. Kolejowej oraz jedna prowadząca w kierunku północnym, łącząca strefę reprezentacyjną ze strefą rekreacji i wypoczynku.

STREFA REKREACJI I WYPOCZYNKU

Strefę rekreacji i wypoczynku zaplanowano w północnej części terenu. W centralnym punkcie strefy zlokalizowano ogrodzony plac zabaw na planie okręgu. Ponadto zaprojektowano elementy siłowni zewnętrznej i małej architektury oraz tereny zielone przewidziane do aktywnej rekreacji. W pierwszej strefie - reprezentacyjnej oprócz fontanny, która niewątpliwie będzie największą atrakcją parku dzięki urozmaiconej ekspozycji wody i nocnym efektom świetlnym, umiejscowiony zostanie odnowiony pomnik upamiętniający kpt. inż. pil. Grzegorza Falentę. Pomnik zlokalizowany będzie przy wejściu do parku od strony ul. Kościuszki, po zachodniej stronie działki. W drugiej strefie - wypoczynku i rekreacji powstanie plac zabaw o charakterze sprawnościowym, siłownia plenerowa - urządzenia sprawnościowe do ćwiczeń plenerowych, gry stacjonarne, w tym stoły do szachów i brydża.

Plac zabaw otaczać będzie wybrukowana ścieżka, wzdłuż której umieszczone zostaną elementy małej architektury, jak ławki i kosze na śmieci, oraz elementy siłowni zewnętrznej. Przy wschodniej granicy działki, na projektowanym trawniku, zaplanowano zestaw leżaków miejskich umożliwiających odpoczynek mieszkańcom miasta w miłym otoczeniu natury. W parku po rewitalizacji pojawią się różne elementy strefy rekreacji i wypoczynku z podziałem na poszczególne rodzaje aktywności. Na placu zabaw pojawią się urządzenie zabawowe dla dzieci, urządzenie do wspinania dla dzieci, karuzela, 2 bujaki na sprężynach, huśtawka pojedyncza - bocianie gniazdo. Na terenie siłowni zewnętrznej pojawią się urządzenia sprawnościowe do ćwiczeń plenerowych, wśród nich przyciąganie, przyciąganie pionowe, koła tai chi proste i skośne, ławka z ruchomą platformą zawierającą labirynt oraz ławka z rowerkiem. - Jestem przekonany, że park ten nabierze blasku. Najpierw wyfrezowane zostaną wszystkie pnie, wypielęgnowana zostanie istniejąca tam zieleń, następnie wszystko w oparciu o projekt zagospodarowania terenu będzie poddany rewitalizacji – powiedział burmistrz Dariusz Chudziński. Dodał, że park zostanie połączony z zabytkową wieżą ciśnień.

RUSZYŁY PRACE

Prace ziemno-rozbiórkowe i porządkowe przygotowujące do rewitalizacji pod nadzorem kierownika referatu rolnictwa prowadzi firma Jargum Jarosława Piaseckiego ze Strzelna. -Wszystkie prace będą przebiegały etapowo. Gmina prowadzi je we własnym zakresie. Nie ogłosiliśmy jednego dużego przetargu, żeby ograniczyć koszty. Wszystkie branże będą wykonywane oddzielnie przez lokalne firmy, którym gmina będzie zlecała odpowiednie prace. Stało się też to tak dlatego, że my część materiałów mieliśmy już zakupionych wcześniej, np. fontanna zakupiona i opłacona została wraz z montażem. Nie było więc sensu płacić za jej montaż kolejny raz - tłumaczył burmistrz Chudziński. Po zakończeniu prac ziemnych i porządkowych na teren rewitalizacji wejdą pracownicy strzeleńskiej komunalki, którzy zajmą się pracami wodno-kanalizacyjnymi, później na zasadzie zapytania cenowego Urząd Miejski wyłoni najtańszego wykonawcę prac brukarskich, tak samo będzie w przypadku robót elektrycznych, niskoprądowych, w tym przygotowaniu i montażu monitoringu. -Wszystko odbywa się metodą gospodarczą - dodał burmistrz.

Magdalena Lachowicz, 16 IX 2020

Inwestycje: artykuły sponsorowane

loading...
Sponsorowane: Inwestycje

Więcej: Inwestycje

loading...
Więcej: Inwestycje

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.