Daszek z wieży ciśnien jest już ściągnięty, kilka godzin później ściągnięto metalowy zbiornik   fot. Inez Padowska

Kilkanaście miesięcy temu burmistrz Leszek Duszyński mówił radnym, że po odbudowie wieży powstanie tam punkt widokowy. Czy tak się stanie, nie wiemy. Wieża ciśnień może jednak służyć turystyce, bo przy wieży planuje się na przykład ustawić pojemniki do segregacji odpadów.

WIEŻA I NIEMIECKI BURMISTRZ MOGILNA

Wieża ciśnień w Szczeglinie, leżąca przy rozwidleniu dróg do Dąbrówki i w kierunku Szczeglina, wybudowana została w 1915 roku, za czasów niemieckiego burmistrza Mogilna Oskara Laudona. Była elementem, trwającej od 1901 roku budowy sieci wodociągowej w Mogilnie. Ma wysokość 19,13 metra i ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji obiektów zabytkowych.

REKLAMA

STARANIA RADNYCH, REMONT SYSTEMEM GOSPODARCZYM

O kapitalny remont wieży od wielu lat zabiegał głównie radny Przemysław Majcherkiewicz, wielokrotnie pytał także o sprawę wieży radny Karol Nawrot. Przez wiele lat nie mogli nic wskórać poza zadawaniem pytań, bo dla burmistrza Leszka Duszyńskiego remont wieży nie był priorytetem.

Ostatni remont zabytkowej budowli miał miejsce w 1987 r. za kadencji naczelnika gminy Stanisława Łaganowskiego. Nie był to jednak remont elementów konstrukcyjnych, a obejmował m.in. wymianę pokrycia dachowego, oszklenie okien i malowanie zbiornika z wodą pitną na górze wieży. W końcu, na początku 2018 roku burmistrz Duszyński wyraził zgodę, by wieżę wyremontowaly Mogileńskie Domy systemem gospodarczym w ciągu 2 lat. Zakres prac remontowych został uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków 18 sierpnia 2017 r. na podstawie projektu opracowanego przez Bogdana Ścińskiego i Stefana Heise.

Początkowe prace remontowe ruszyły w styczniu 2018 roku, wtedy został uporządkowany teren wokół wieży oraz teren został ogrodzony. Ze względu na występującą pod dachem wilgoć i brak systematycznych prac konserwatorskich, stan budowli oceniany był jako zły. Podczas kolejnych prac, wewnątrz wieży zerwano starą posadzkę, zaizolowano fundamenty i wylano nową posadzkę o grubości 15-18 cm.

 

Moment ściągania przy pomocy dźwigu metalowego zbiornika na wodę pitną z tamburu - górnej części wieży. Zbiornik na wieżę już nie wróci.

 

PRACE ZATRZYMAŁY SIĘ PRZY TAMBURZE

Pracy zatrzymały się, gdy zaczęto odsłaniać i demontować części żelbetowe elementów tamburu (obudowa metalowego zbiornika znajdującego się w górnej części wieży powyżej murowanego trzonu). Były skorodowane i zniszczone.

20 września 2018 roku autorzy projektu dokonali oceny stanu technicznego tamburu i obudowy betonowej. Okazało się, że elementy stalowe i żelbetowe są tak zniszczone, iż remont nic nie da. Wręcz odwrotnie, dalsze prace przy górnej części wieży mogły doprowadzić do katastrofy budowlanej i jej zawalenia. Według Bogdana Ścińskiego i Stefana Heise, górna część wieży powyżej trzonu powinna zostać rozebrana razem z metalowym zbiornikiem na wodę. Autorzy projektu proponowali odbudowę wieży już bez metalowego zbiornika, ale z zachowaniem obecnego kształtu wieży. O zgodę na przeprowadzenie tej operacji dyrektor Padoł zwrócił się 3 stycznia 2019 roku do konserwatora zabytków.

Wojewódzki konserwator wyraził zgodę na wykonanie nowej konstrukcji odtworzeniowej górnej części wieży już bez zbiornika metalowego, jednak z zachowaniem wiernej zewnętrznej formy obecnej wieży.

UNIJNE DOFINANSOWANIE DO WIEŻY

17 sierpnia 2020 roku gmina Mogilno złożyła wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego" w Mogilnie o dofinansowanie modernizacji wieży ciśnień oraz renowacji figury przydrożnej Matki Boskiej w Targownicy (gm. Mogilno). Przy drugim podejściu takie dofinansowanie ze środków unijnych otrzymała w kwocie około 200.000 złotych.

WYBRANO FIRMĘ TECAL

Jako, że kolejne prace przy tamburze wieży były już w dużym stopniu specjalistyczne i nie można było ich dalej wykonywać systemem gospodarczym, gmina ogłosiła przetarg. 23 lutego tego roku gmina Mogilno po przetargu podpisała umowę z wykonawcą, firmą "Tecal" z Bydgoszczy na rozbiórkę i odbudowę wodociągowej wieży ciśnień w Mogilnie. Inwestycja będzie kosztować budżet gminy 486.616,29 zł brutto.

W ramach robót zaplanowano: rozbiórkę tamburu wieży wraz ze zbiornikiem stalowym oraz odbudowę wieży ciśnień. Rozbiórka objęła demontaż istniejącego poszycia betonowego dachu i tamburu, demontaż konstrukcji dachu oraz demontaż zbiornika wodnego. W ramach odbudowy powstanie nowa płyta podporowa tamburu, mury tamburu, płyta zamykająca tambur oraz dach stożkowy.

Zakres prac obejmuje także wykonanie prac remontowych wieży ciśnień. W ramach remontu wykonane zostaną nowe tynki wewnętrzne, uzupełniony i poprawiony gzyms ceglany, wymienione uszkodzone cegły, wykute zostaną z muru z muru stalowe ościeżnice i kraty okienne, zamontowane nowe okna, odświeżone stolarka drzwiowa, wykonane i zamontować nowe schody wewnętrzne, oczyszczony mur ceglany z zanieczyszczeń oraz uzupełnione spoiny muru.

Jak informuje Łukasz Kuntowski z wydziału funduszy europejskich i rozwoju lokalnego mogileńskiego ratusza, umowa z wykonawcą obejmuje również wykonanie prac przy zagospodarowaniu terenu działki wokół wieży, polegający na: utwardzeniu terenu wokół wieży ciśnień z kostki betonowej typu „starobruk” ograniczonej obrzeżem trawnikowym, poprawę siatki i słupków ogrodzenia, montaż bramy wjazdowej przesuwnej stylowej o długości 4,5 m i wysokości 1,5 m oraz montaż 1 pojemnika do segregacji śmieci trójkomorowego o pojemności komór 120 l każda.

 

 

CZEKANO NA WARUNKI POGODOWE

Pracownicy firmy Tecal od kilku tygodni przymierzali się do rozebrania tamburu. Jednak z uwagi na wiatr, opady i niesprzyjajace warunki do rozebrania tamburu i ściągnięcia na dół przy pomocy dźwigu metalowego zbiornika na wodę pitną, udało sie to zrobić dopiero w środę, 22 czerwca w godzinach popołudniowych.

Marek Holak, 23 VI 2022

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.