Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

fot. Magdalena Lachowicz

Pomimo braku wiary i licznych głosów zarówno mieszkańców gminy Strzelno, jak i kierowców przejeżdżających przez miasto, że obwodnica Strzelna jest tylko obiecanką wyborczą - ministerstwo infrastruktury zapewnia, że obwodnica z całą pewnością powstanie. Jednak mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

REKLAMA
Chemirol - oleje Fuchs

INTERPELACJA W SPRAWIE OBWODNICY

Obwodnica Strzelna ma powstać w ramach "Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030".  Okres przygotowawczy realizacji budowy obwodnicy przewidziany jest na lata 2020-2024. Realizacja inwestycji w systemie Projektuj i buduj planowana jest w latach 2025-2029.

Tymczasem wsłuchując się w liczne głosy mieszkańców, poseł Jan Szopiński z Bydgoszczy 5 sierpnia skierował interpelację do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie braku konkretnych efektów rzeczowych w zakresie budowy obwodnicy Strzelna. Dyrektor biura poselskiego posła Szopińskiego Beata Krajewska, w poniedziałek, 3 października przysłała nam odpowiedź, jaką 23 września poseł otrzymał w tej sprawie z ministerstwa. Jak zapewnia ministerstwo infrastruktury, budowa tak długo oczekiwanej przez mieszkańców budowy obwodnicy Strzelna, a tym samym wyprowadzenie ruchu szczególnie samochodów ciężarowych z miasta staje się z dnia na dzień bardziej realna.

OBIECANKI - CACANKI

Poseł Szopiński w piśmie do ministra Adamczyka podkreślał, że od lutego 2020 roku, upływa już trzeci rok realizacji programu budowy 100 obwodnic, ale do dziś nie powstała w województwie kujawsko-pomorskim żadna obiecana przez rząd PiS obwodnica. - W związku z tym program budowy obwodnic jest komentowany przez mieszkańców, jako kolejne polityczne „obiecanki- cacanki" – napisał poseł Jan Szopiński. Dodał, że mieszańcy Strzelna od wielu lat alarmują kolejnych premierów, ministrów i wojewodów, że brak obwodnicy miasta, to kolejni zabici i ranni - ofiary wypadków drogowych. To także wysokie straty dla zdrowia mieszkańców, spowodowane spalinami oraz dla władz samorządowych, bowiem dotyczą one systematycznych zniszczeń w lokalnej infrastrukturze drogowej i komunalnej na terenie miasta.

Konsultacje z mieszkańcami w sprawie wyboru wariantu przebiegu obwodnicy Strzelna odbyły się już w ubiegłym roku fot. Magdalena Lachowicz


W związku z tym prosił ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Kiedy zostanie oddana do użytku obwodnica Strzelna? Jaki jest szacowany koszt budowy obwodnicy Strzelna i w jaki sposób rząd zabezpieczył środki finansowe na budowę obwodnicy Strzelna? Czy istnieją jakiekolwiek przesłanki lub domniemania, powstałe wskutek analiz skutków' polityki NBP oraz skutków polityki rządu, sygnalizujące, że budowa obwodnicy Strzelna może być wstrzymana lub opóźniona?

BUDOWA OBWODNICY TO NADAL WYSOKI PRIORYTET

W odpowiedzi, którą z upoważnienia ministra Adamczyka otrzymał od sekretarza stanu Rafała Webera czytamy, że realizacja „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030" w Ministerstwie Infrastruktury niezmiennie stanowi wysoki priorytet. Obejmuje on 100 obwodnic o różnym stopniu przygotowania, w tym obwodnice, dla których dopiero zaczął się proces przygotowawczy, jak ma to miejsce w przypadku obwodnicy Strzelna.

Rafał Weber wyjaśnia, że program ten został przyjęty w zeszłym roku, nie zaś trzy lata temu. Dodał, że podkreślenia wymaga, że minister infrastruktury jeszcze przed przyjęciem programu przez Radę Ministrów podjął decyzję o rozpoczęciu prac przygotowawczych, ogłoszeniu pierwszych postępowań przetargowych dla inwestycji w nim ujętych, a także zawierania pierwszych umów realizacyjnych. Powyższa decyzja miała na celu wykazanie determinacji rządu w poprawie warunków życia mieszkańców wielu miejscowości znajdujących się poza zasięgiem oddziaływania autostrad i dróg ekspresowych oraz dążenie do dotrzymania zakładanych harmonogramów realizacji inwestycji.

Tym samym, w listopadzie 2020 r., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Bydgoszcz ogłosiła postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Strzelna obejmującej studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W maju 2021 r. została podpisana umowa z wybranym wykonawcą dokumentacji projektowej. Studium opracowuje Biuro Projektów TRAKT sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach. Wykonawca ma 42 miesiące na opracowanie powyższej dokumentacji.

Jedna z wielu manifestacji zorganizowanych w Strzelnie w sprawie budowy obwodnicy fot. Magdalena Lachowicz

 

 "Warto zauważyć, że realizacja każdej inwestycji, a przede wszystkim nowej, w zakresie infrastruktury drogowej jest przedsięwzięciem skomplikowanym, poprzedzonym m.in. analizą wielokryterialną, obejmującą aspekty techniczne, środowiskowe i ekonomiczne. Wynikiem m.in. takiej analizy jest ustalenie kilku wariantów usytuowania drogi, z których jeden zostaje, następnie, rekomendowany właściwemu organowi ds. ochrony środowiska, który w drodze decyzji administracyjnej określa ostateczny przebieg inwestycji. Duży wpływ na terminy uzyskania niezbędnych, wykonalnych decyzji administracyjnych, w tym także decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mają protesty, odwołania obywateli, organizacji czy nawet jednostek samorządu terytorialnego, które mogą wpłynąć na wydłużenie zakładanych w harmonogramie terminów" – wyjaśnia wiceminister Weber.

Odnośnie do szacowanego kosztu budowy obwodnicy Strzelna wraz z zabezpieczeniem środków finansowych na jej budowę poinformował, że zabezpieczenie środków finansowych nastąpiło poprzez ujęcie obwodnicy na liście zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030". Natomiast dokładny koszt inwestycji będzie znany po zakończeniu wszystkich postępowań administracyjnych i uzyskaniu niezbędnych decyzji umożliwiających jej realizację oraz rozstrzygnięciu ostatecznie postępowań przetargowych. Przy okazji wskazał, że aktualnie nie występują czynniki uzasadniające wstrzymanie lub opóźnienie budowy obwodnicy Strzelna - Zapewniam, źe Ministerstwo Infrastruktury zdaje sobie sprawę z dużych potrzeb na sieci dróg krajowych i w trybie stałym prowadzi monitoring inwestycji, w szczególności tych znajdujących się w przygotowaniu. Rozwój krajowej infrastruktury drogowej jest jednym z najważniejszych priorytetów, które stoją przed Ministerstwem Infrastruktury – dodał Rafał Weber.

Magdalena Lachowicz, 3 X 2022

Kalendarz 2023

Inwestycje: artykuły sponsorowane

loading...
Sponsorowane: Inwestycje

Więcej: Inwestycje

loading...
Więcej: Inwestycje

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.