Uczestnicy spotkania zwiedzali przygotowaną wystawę oraz pozostałe eksponaty zgromadzone w Izbie fot. Magdalena Lachowicz

23 czerwca w nowej siedzibie Izby Kujawskiej im. Jerzego Wojciecha Szulczewskiego z siedzibą w Ciechrzu (gm. Strzelno) odbyła się oficjalna inauguracja Roku Antoniego Słowińskiego, połączona z otwarciem wystawy poświęconej 100. rocznicy urodzin Antoniego Słowińskiego i jubileuszowi 65- lecia działalności Oddziału PTTK im. Antoniego Słowińskiego w Strzelnie.

REKLAMA
Dzieci między akapity

IZBA PRZENIESIONA DO CIECHRZA

Nowa siedziba Izby Kujawskiej mieści się w budynku zlikwidowanej szkoły podstawowej. Dotychczas działalność Izby miała miejsce w piwnicy Szkoły Podstawowej im. A. A. Michelsona w Strzelnie. Jej opiekunami są nadal państwo Jacek i Urszula Sechowie. I to właśnie historykowi, prezesowi strzeleńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Strzelnie Jackowi Sechowi przypadł zaszczyt prowadzenia całej uroczystości. Podczas powitania przybyłych gości Jacek Sech zaznaczył, że fakt, iż wszyscy spotykają się w nowej, obszernej i okazałej Izbie Kujawskiej zawdzięczają doskonałemu pomysłowi burmistrza Strzelna Dariusza Chudzińskiego. Czwartkowe spotkanie było niezwykłe pod kilkoma względami. Po pierwsze była to pierwsza oficjalna impreza w nowej placówce i w związku z tym została ona oficjalnie otwarta. Drugim podstawowym powodem świętowania był podwójny jubileusz - stulecia urodzin Antoniego Słowińskiego i 65 lat działalności miejscowego Oddziału PTTK. Przy okazji Jacek Sech podziękował Radzie Miejskiej Strzelna za pozytywną odpowiedź na wniosek PTH i PTTK i uchwaliła rok 2022 Rokiem Antoniego Słowińskiego w Strzelnie, który podczas spotkania został zainaugurowany.

ODDANY BEZ RESZTY KUJAWOM

100. rocznica urodzin Antoniego Słowińskiego – wielkiego działacza społecznego, twórcy strzeleńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego stała się okazją do przybliżenia jego sylwetki.
Antoni Słowiński był wielkim działaczem społecznym, twórcą miejscowego Oddziału PTTK i jego dożywotnim prezesem, czyli nieprzerwanie do 2003 roku – To właśnie on włożył najwięcej wkładu w działalność naszego Oddziału. Był on głównym animatorem większości naszych przedsięwzięć. Jego głębokie umiłowanie kraju ojczystego i rozległa wiedza krajoznawcza wywarły wpływ na ukształtowanie działalności oddziału – powiedział obecny prezes strzeleńskiego PTTK Zbigniew Domański. Za wszystkie zasługi Oddział został nazwany jego imieniem. Stanisław Gzella w publikacji wydanej z racji 30 lecia strzeleńskiego PTTK mówił o Antonim Słowińskim - Był to syn ziemi nadgoplańskiej i miłośnik regionu kujawskiego, autor ciekawych artykułów na tematy regionalne, który zdołał skupić wokół idei krajoznawstwa grono ofiarnych obywateli i zarazić ich swoim entuzjazmem.

To właśnie nie nikt inny, jak Antoni Słowiński wciągnął do współpracy szereg wybitnych osobistości spoza Strzelna, które wsparły strzeleński oddział swoją wiedzą i stały się przyjaciółmi strzeleńskich miłośników krajoznawstwa.
Był inicjatorem badań nad dziejami Strzelna i publikowania ich wyników, wydawcą znakomitej serii biograficznej, autorem przewodników po ziemi strzeleńskiej, niezmordowanym organizatorem życia turystycznego i kulturalnego oraz współtwórcą ośrodka rekreacyjnego w Przyjezierzu.

Strzeleńscy radni uchwalając rok 2022 Rokiem Antoniego Słowińskiego uważali, że biorąc pod uwagę olbrzymi dorobek i związany z tym autorytet Antoniego Słowińskiego oraz jego głębokie przywiązanie do rodzinnej, kujawskiej ziemi, że podjęcie uchwały pozwoli jeszcze szerzej popularyzować postać tego niepospolitego Kujawianina oraz przyniesie chlubę strzeleńskiej ziemi, z którą tak mocno był związany.

 

 

Antoni Sowiński, jak mówił Jacek Sech podczas spotkania inaugurującego Rok Antoniego Słowińskiego, to postać, którą śmiało porównać można do Jakuba Cieślewicza. Żyli co prawda w różnych czasach i różnych warunkach, ale mieli to samo zaangażowanie i poświęcenie na rzecz miejscowej społeczności. Antoni Słowiński oddał ziemi strzeleńskiej prawie pół wieku swojego życia - od założenia koła PTTK w 1957 roku do śmierci w 2003 roku. Wystawa obrazowała główne dokonania miejscowego PTTK i co oczywiste, jego prezesa. - Stanowili przecież nierozerwalną jedność, a odkąd oddział przyjął imię Antoniego Słowińskiego, ta jedność pozostaje zachowana - mówił Jacek Sech.

PUBLIKACJE

Przygotowane ekspozycje pokazują prace samego prezesa Słowińskiego, ale też publikacje, które powstały z jego inicjatywy i przy jego pomocy i zaangażowaniu. Chodziło mu bowiem przede wszystkim o przywrócenie pamięci historycznej ziemi strzeleńskiej i ludzi z nią związanych. Warta szczególnej uwagi na wystawie była zaprezentowana zbiorowa publikacja, będąca pokłosiem sesji naukowej z 1970 roku, którą zorganizował Antoni Słowiński. Następna była książka prof. Ryszarda Kabacińskiego, "Historia miasta Strzelno (przełom XIV/XV wieku - 1773 r.)", Bydgoszcz 2001 oraz praca prof. Jerzego Kozłowskiego, "Strzelno pod pruskimi rządami (1815-1918)", wydana przez PTTK w Strzelnie w 2005 roku. PTTK wydał też całą serię biografii, zaplanowaną już w 1973 roku. Powstała ona dzięki obfitej korespondencji prezesa Słowińskiego z widoma ośrodkami uniwersyteckimi i nawiązanej przez to współpracy z licznymi naukowcami. Na bazie tej korespondencji powstały trzy artykuły naukowe, opublikowane przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Antoniemu Słowińskiemu poświęcony został też wydany przewodnik po Strzelnie i okolicy.

fot. Magdalena Lachowicz

Dwa lata od chwili powstania PTTK, czyli w 1959 roku powołano Komisję Opieki nad Zabytkami, która inwentaryzowała zabytkowe obiekty strzeleńskiej ziemi. 4 lata później, w 1963 roku utworzona została Straż Ochrony Przyrody. Kolejną dziedzina działalności była troska o zachowanie tradycji kujawskich. Elementy tych wszystkich szerokich zainteresowań Antoniego Słowińskiego i pozostałych członków PTTK można było zobaczyć na wystawie.

65 LAT PTTK

Warto nadmienić, że to strzeleński Oddział PTTK zapoczątkował karierę turystyczną Przyjezierza, stawiając tam pierwsze obiekty i propagując to miejsce wypoczynku. Rok 2022 jest też rokiem jubileuszowym założenia w Strzelnie oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Strzeleński oddział od 65 lat jest wyjątkowo aktywnym stowarzyszeniem społecznym działającym na terenie miasta. Od 65 lat odgrywa bardzo znaczącą i ważną rolę naukową i kulturalną w regionie. Poprzez organizowane wycieczki krajoznawcze, odczyty, prelekcje i dyskusje rozbudza w społeczeństwie miłość do ziemi ojczystej i jej przyrody oraz wywołuje zainteresowanie historią swojego regionu.
Szeroką historię powstania i działalności strzeleńskiego oddziału PTTK zamieściliśmy w 14/2012 numerze Pałuk przy okazji obchodów 55. rocznicy powstania PTTK w Strzelnie.

Po części oficjalnej wszyscy zebrani zwiedzali przygotowaną wystawę oraz pozostałe eksponaty zgromadzone w Izbie , a następnie przy poczęstunku trwały ciekawe rozmowy.

Magdalena Lachowicz, 25 VI 2022

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.