Asfaltowa ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza pobiegnie częścią chodnika położoną bliżej jezdni fot. Marek Holak

Wszystkie ścieżki będą biegły chodnikami w ul. Hallera, ul. Dworcowej i ul. Narutowicza. Będą miały asfaltową nawierzchnię, szerokość 2 metrów, ruch odbywał się będzie dwukierunkowo.

Mogileński ratusz ma już gotowy projekt budowy ścieżek rowerowych w ciągu gminnych dróg: ul. Narutowicza, ul. Dworcowej i ul. Hallera i na krótkim odcinku powiatowej ul. Padniewskiej. Z budową ścieżek, ściśle związane są dwa przejścia dla pieszych na powiatowej drodze - ul. Kościuszki, dlatego projekt zawiera także ich przeprojektowanie na przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerów. Projekt opracowało Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. z Bydgoszczy.

W czwartek 15 kwietnia burmistrz Mogilna ogłosił przetarg na przebudową ul. Hallera, ul. Dworcowej i ul. Narutowicza w zakresie ścieżek rowerowych i chodników oraz przejść dla pieszych na ul. Kościuszki.
Wszystkie ścieżki będą biegły chodnikami, będą miały asfaltową nawierzchnię, szerokość 2 metrów, ruch odbywał się będzie dwukierunkowo. Prace polegać będą na rozebraniu istniejącego chodnika z kostki betonowej, wykonaniu koryta pod nową konstrukcję ścieżki rowerowej, wybudowaniu ścieżki rowerowej, wycince krzewów kolidujących z inwestycją oraz wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu.

ŚCIEŻKA NA HALLERA

Będzie miała długość 138 metrów.

 

Na ul. Hallera ścieżka rowerowa pobiegnie lewą stroną chodnika, w miejscu gdzie jak widać na zdjęciu obecnie parkują samochody fot. Marek Holak


Poprowadzona zostanie od istniejącej już ścieżki rowerowej na ul. Hallera (na przeciwko galerii) w kierunku ul. Dworcowej, przez ul. Kościuszki, gdzie przejście dla pieszych zostanie przeprojektowane (przesunięte w stosunku do obecnego biżej ul. Hallera) i przebudowane z możliwością przejazdu dla rowerów.
Dalej pobiegnie lewą stroną chodnika wzdłuż drzew, tą stroną gdzie dzisiaj parkują na okrągło samochody. Tym samym zniknie tam możliwość parkowania aut. Pozostała część chodnika będzie dla pieszych. Ścieżka na wysokości Ronda Engelskirchen będzie skręcać w lewo w ul. Dworcową.

ŚCIEŻKA NA DWORCOWEJ

Jadąc rowerem z ul. Hallera będzie można skręcić w lewo, w ul. Dworcową.

 

Na ul. Dworcowej wzdłuż bloków SM, ścieżka pobiegnie od Hallera do sklepu Tęcza lewą stroną. Zostanie tutaj ścięty nasyp pod budowę ścieżki. fot. Marek Holak


Ścieżka na ul. Dworcowej będzie miała długość 560 metrów. Poprowadzona zostanie na całej długości ul. Dworcowej, od ul. Hallera aż do skrętu w ul. Słowackiego, po drodze przecinając ul. Narutowicza, Pułaskiego i ul. Podgórną.
Wybudowana zostanie - patrząc od strony ul. Hallera do sklepu Tęcza - po lewej stronie chodnika. Pobiegnie wzdłuż bloków. Tutaj według naszych informacji ma zostać ścięta skarpa, schody w kierunku bloków stracą kilka stopni na poczet poprowadzenia ścieżki.

 

Na odcinku ul. Dworcowej, od ul. Narutowicza do ul. Słowackiego, ścieżka ponownie zostanie poprowadzona lewą stroną, wzdłuż posesji, przesunięta będzie w lewo przy chodniku  fot. Marek Holak


Potem od sklepu Tęcza do ul. Narutowicza wzdłuż Zespołu Szkół ścieżka pobiegnie prawą stroną obecnego chodnika wzdłuż drzew i dalej wzdłuż obecnego postoju taxi.
A od ul. Narutowicza ścieżka znowu pobiegnie lewą stroną obecnego chodnika, wzdłuż prywatnych posesji aż do ul. Słowackiego.

ŚCIEŻKA NA NARUTOWICZA

Będzie miała długość 241 metrów.
Poprowadzona zostanie już od plant w parku. Patrząc od strony ratusza istnieją już tam ścieżki rowerowe prowadzące aż do pl. Wolności. Prawą stroną dojeżdżamy do centrum miasta, lewą stroną wracamy od pl. Wolności do ul. Kościuszki.

Obecnie te dwie ścieżki kończą się przed mostkiem na rzece Siecienica (potocznie nazywana Panną). Teraz zostaną poprowadzone dalej dwoma odnogami przez mostek do przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki. Przejście zostanie tak przesunięte i przebudowane, aby poza ruchem pieszym, była też możliwość przejazdu rowerem.
Dalej ścieżka porowadzona zostanie obecnym chodnikiem - tym biegnącym od strony ratusza - aż do ul. Dworcowej.

ŚCIEŻKA NA PADNIEWSKIEJ

Będzie miała długość 30 metrów.

To jest odcinek obecnie istniejącej już ścieżki rowerowej, od ronda przez przejście przez tory kolejowe, który zostanie przebudowany.

KIEDY ŚCIEŻKI ODDANE ZOSTANĄ ROWERZYSTOM

Zainteresowane inwestycją firmy mają czas na składanie ofert przetargowych od wczoraj 15 kwietnia do 30 kwietnia, do godziny 11.00.

- Termin realizacji zamówienia to 14 tygodni od dnia podpisania umowy. Oznacza to, że chcemy oddać mieszkańcom ścieżki rowerowe do użytku jeszcze przed 1 września, a więc przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego - mówi burmistrz Mogilna Leszek Duszyński.

Marek Holak, 16 IV 2021

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.