Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Wjazd w ul. Przemysłową z ul. Padniewskiej - obraz księżycowy   fot. Marek Holak

Remont ulicy Przemysłowej w zachodniej części Mogilna musi być wykonany w tym roku, bo w przeciwnym wypadku gmina Mogilno straci dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.489.066 złotych. Po rozstrzygnięciu nowego przetargu nowemu wykonawcy zostanie 2,5 miesiąca czasu do końca roku, zakładając, że nie będzie zimy. Zaczyna się wyścig z czasem. Co jednak, gdy gmina nie rozstrzygnie przetargu - nikt się nie zgłosi, albo firmy zaproponują wyższe ceny?

WYKONALI TYLKO KANALIZACJĘ

W poniedziałek 19 września gmina wysłała do generalnego wykonawcy Pure Investment sp. z o.o. z Chorzowa oświadczenie o odstąpieniu od umowy o realizację robót budowlanych obejmujących Rozbudowę ulicy Przemysłowej w Mogilnie wraz z infrastrukturą.

Jak poinformował nas zastępca burmistrza Jarosław Ciesielski, główną przyczyną złożenia oświadczenia o odstąpieniu od wyżej opisanej umowy jest fakt bardzo dużego opóźnienia wykonawcy w stosunku do przedłożonego pierwotnie harmonogramu robót, z którego wynika, że nie byłby on w stanie ukończyć zadania w umówionym czasie.

Jak informuje dyrektor Łukasz Kuntnowski z mogileńskiego ratusza, zgodnie z założeniami harmonogramu rzeczowo-finansowego, załączonego przez wykonawcę do postępowania przetargowego, na przełomie września i października, firma powinna ukończyć prace w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej. Powinien być na ukończeniu prac w zakresie sieci teletechnicznych i elektrycznych. Na ostatnich odcinkach powinna zostać układana podbudowa i nawierzchnie dróg, chodników, miejsc postojowych i ścieżki rowerowej. Na budowie powinny zostać montowane słupy oświetlenia drogowego. - Powyższe dobitnie pokazuje jak ogromne opóźnienia powstały na budowie i jak zagrożone było terminowe ukończenie prac. Odstąpienie od umowy z wykonawcą było konieczne i w pełni uzasadnione - uważa dyrektor.

Aktualnie prowadzone są tylko prace na odcinku około 900 m sieci kanalizacji sanitarnej. Wcześniej wykonane zostały częściowo roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Firma nie przystąpiła do budowy sieci wodociągowej.

W środę ratusz poinformował reportera, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało skutecznie doręczone firmie, w związku z tym przygotowywana była nowa specyfikacja przetargowa. Ponadto trwa inwentaryzacja już wykonanych prac przez dotychczasowego wykonawcę, niezbędna do ogłoszenia nowego przetargu. Jeszcze w środę, 21 września taki przetarg został po południu ogłoszony. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 października. Po podpisaniu umowy, firma, ktora wygra przetarg będzie miała czas 2 miesiące na wykonanie całej inwestycji.

Przedstawiciele firmy Pure Investment sp. z o.o. poinformowali nas, że ich kancelaria prawna aktualnie analizuje zapisy umowy oraz to, czy gmina mogła odstąpić od jej zapisów i zerwać umowę.

 

Tak obecnie wygląda ul. Przemysłowa właściwie na całej długości fot. Marek Holak

 

FINANSOWANIE Z TRZECH ŹRÓDEŁ

Remont ulicy Przemysłowej finansowany jest z 3 źródeł:

* Gmina Mogilno otrzymała na remont ulicy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.489.066 złotych.

* Radni Rady Miejskiej jednogłośnie wyrazili zgodę burmistrzowi Leszkowi Duszyńskiemu na zaciągnięcie kredytu na inwestycję w kwocie 1.900.000 złotych.

* Na remont ulicy pójdzie także 3.100.000 złotych, jakie gmina uzyskała ze sprzedaży gminnej działki przy ul. Kościuszki,.

CO OBEJMUJE REMONT WEDŁUG PROJEKTU

Ul. Przemysłowa ma łączną długość 990 m. Projekt przewiduje zachowanie głównego przebiegu jezdni. Na całym odcinku drogi rozbiórce ulegnie nawierzchnia ulicy, zjazdów i chodników. Jezdnia zostanie poszerzona z szerokości 7 m do 8,6 m (o 0,8 m na każdym pasie ruchu).

Od początku skrzyżowania z ul. Padniewską do 778 m projektowanej drogi zaprojektowana została po prawej stronie ścieżka rowerowa i chodnik. Na pozostałym odcinku drogi zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy. Chodnik będzie znajdował się między jezdnią, a ścieżką rowerową. Z kolei z lewej strony od ul. Padniewskiej zaprojektowano chodnik o długości 550 m (do ogródków działkowych). Jezdnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Również na ścieżce rowerowej przewiduje się wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Poprowadzona zostanie także dodatkowa nitka sieci wodociągowej z uwagi na znaczącą rozbudowę zakładów pracy przy tej ulicy i co za tym idzie zwiększonego zapotrzebowania w wodę oraz skanalizowanie zabudowań przylegających do ulicy. Projektuje się wykonanie około 900 m sieci kanalizacji sanitarnej z włączeniem w ul. Padniewską. Sieć kanalizacyjna zakończy swój bieg w obrębie ul. Obrońców Mogilna.

Marek Holak, 23 IX 2022

Kalendarz 2023

Na drogach: artykuły sponsorowane

loading...
Sponsorowane: Na drogach

Więcej: Na drogach

loading...
Więcej: Na drogach

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.