Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Podczas spotkania obecni mieszkańcu mieli okazje zgłosić swoje uwagi  i obawy związane z budową obwodnicy. Pytanie dotyczące zaproponowanych wariantów budowy obwodnicy zadała między innymi Irena Niedźwiedź z Bławat fot. Magdalena Lachowicz

27 października w Urzędzie Miejskim w Strzelnie odbyło się drugie spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące opracowania projektowego dla obwodnicy Strzelna na etapie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym z elementami Koncepcji Programowej.

Celem spotkania było poinformowanie społeczeństwa o przebiegu prac związanych z budową obwodnicy miasta. W trakcie spotkania mieszkańcy mogli zapoznać się z rozważanymi wariantami przebiegu tras drogowych oraz zgłaszać swoje opinie i pytania. W spotkaniu, w którym uczestniczyła zaledwie garstka mieszkańców uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA w Bydgoszczy z dyrektorem Sebastianem Borowiakiem na czele oraz przedstawiciele biura projektowego TRAKT sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach na czele z projektantem  Łukaszem Gnutkiem. W trakcie przybył też wojewoda kujawsko – pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

REKLAMA

Pomimo braku wiary i licznych głosów zarówno mieszkańców gminy Strzelno, jak i kierowców przejeżdżających przez miasto, że obwodnica Strzelna jest tylko obiecanką wyborczą dyrektor GDDKiA w Bydgoszczy Sebastian Borowiak zapewniał, że obwodnica z całą pewnością powstanie. Jednak mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Obwodnica będzie wpisana w ciąg dróg krajowych nr 15 i 25. To niezwykle ważna i długo oczekiwana inwestycja, która spowoduje wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Strzelna.

Przypomnijmy, że obwodnica ma powstać w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.  Okres przygotowawczy realizacji budowy obwodnicy przewidziany jest na lata 2020-2024. Realizacja inwestycji w systemie Projektuj i buduj planowana jest w latach 2025-2029. 

 

W spotkaniu, w którym uczestniczyła zaledwie garstka mieszkańców uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA w Bydgoszczy z dyrektorem Sebastianem Borowiakiem na czele (pierwszy z lewej) oraz przedstawiciele biura projektowego TRAKT sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach na czele z projektantem Łukaszem Gnutkiem (pierwszy z prawej) fot. Magdalena Lachowicz

 

Obecnie budowa obwodnicy Strzelna znajduje się na I etapie opracowania Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego  dla zadania pod nazwą Budowa obwodnicy Strzelna z programu Budowy 100 Obwodnic. Studium opracowuje  Biuro Projektów TRAKT sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach. Celem Studium Techniczno –Ekonomiczno - Środowiskowego  z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) jest wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności ekonomicznej; uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów oraz ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych; dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego; umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Prace nad Studium Techniczno- Ekonomiczno – Środowiskowym z elementami Koncepcji Programowej wraz z opracowaniem materiałów do decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach potrwają do II kw. 2023 r.

Podczas spotkania dyrektor Borowiak zasugerował mieszkańcom, że obwodnica Strzelna zrealizowana zostanie w pierwszej kolejności, jeszcze przed tą która ma powstać w Kruszwicy. Dziękował przy okazji burmistrzowi Dariuszowi Chudzińskiemu za dotychczasowe wsparcie przy pracach dotyczących obwodnicy jak i obecnej budowie rond.

Mieszkańcy mogli zapoznać się z proponowanymi wariantami przebiegu obwodnicy wraz z obsługą komunikacyjną terenu przyległego, jak również wyrazić w ankietach opinie na temat preferencji dotyczącej przebiegu drogi. W ramach istniejących dróg, jak mówił dyrektor Borowiak, przez teren miasta ze względów terenowych, nie ma możliwości przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego z jego dostosowaniem do wymaganych przepisami parametrów w sposób eliminujący problemy istniejącego stanu ruchowego. Tym samym możliwości zmniejszenia uciążliwości spowodowanych przez ruch samochodowy oraz możliwości polepszenia jego bezpieczeństwa są ograniczone. Inwestycja planowana jest po nowym śladzie. W związku z przebiegiem istniejących DK 15, DK 25 i DK 62 oraz w związku z lokalizacją drogi wojewódzkiej DW 255 po północnej stronie Strzelna na aktualnym etapie zakłada się zgodnie ze STEŚ przebieg północny obwodnicy. Zakłada się również maksymalne wykorzystanie wybudowanego w ramach rozbudowy DK 62 Strzelno - Kobylniki ronda na skrzyżowaniu DK15, DK25 i DK62 po północnej stronie miejscowości. Inwestycja będzie realizowana z pełnym wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska oraz obejmuje przebudowę (budowę) urządzeń towarzyszących. W zależności od potrzeb, które zostaną zidentyfikowane na etapie przygotowania inwestycji zakres inwestycji będzie obejmować również  realizację innych obiektów w tym  uzbrojenie terenu w urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarne, gazowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna, wodociągi, ropociągi, urządzenia melioracyjne, oświetlenie, urządzenia p/ppoż., stacje ważenia pojazdów, jak również urządzenia ochrony środowiska, w tym pasy zieleni ochronnej, wały ziemne, ogrodzenie odcinka siatką, przejścia dla zwierząt, budowę zbiorników osadowo – retencyjnych i osadowo – filtracyjnych, piaskowników, separatorów, budowę ekranów akustycznych i urządzeń podczyszczających oraz innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi. Podczas spotkania projektanci zaprezentowali przygotowaną prezentację multimedialną obrazującą koncepcje przebiegu obwodnicy. Główny projektant Łukasz Gnutek mówił, że biuro projektowe wykonało pomiary ruchu - Wiemy, że w kierunku Konin – Kruszwica ten ruch jest znacznie mniejszy niż na drodze krajowej 15/25. Dlatego też proponowane warianty budowy obwodnicy ulokowane zostały po stronie północnej ze względu na to, że mamy tutaj połączenie trzech dróg krajowych. Natomiast po stronie południowej mamy tylko dwie drogi powiatowe, gdzie w żaden sposób obwodnica się nie wybroni. Żeby wyłapać cały ruch obwodnica musi biec po stronie północnej – powiedział Łukasz Gnutek. Dodał, że wszystko co związane jest z budową obwodnicy Strzelna opiera się na badaniu natężenia ruchu. Dla obwodnicy Strzelna zaplanowana jest droga jednojezdniowa, tak jak wyglądają obecnie drogi krajowe, czyli jeden pas w jednym kierunku, drugi pas w drugim kierunku bez przegrody. Droga łącznie będzie miała 12m przekroju ze zjazdami i dojazdami do pól. Następnie obecni na spotkaniu mieszkańcy mogli zadawać pytania i wyrazić swoje zdanie. Żywo zainteresowani okazali się mieszkańcy wiosek, którzy mieli podzielone zdania odnośnie proponowanej koncepcji przebiegu obwodnicy. Chodziło głównie o grunty rolne, które w związku z przebiegiem obwodnicy mogą utracić.

 

Po spotkaniu każdy indywidualnie mógł zapoznać się z wariantami przebiegu obwodnicy oraz zgłosić swoje ewentualne uwagi fot. Magdalena Lachowicz

 

Projektanci wytyczyli trzy  warianty przebiegu długo wyczekiwanej obwodnicy Strzelna. Dwa warianty okalają miasto od strony północnej, trzeci wariant jest połączeniem dwóch poprzednich wariantów.

Wariant W1 (fioletowy) zakłada, że wjazd na obwodnicę rozpoczynałby się zjazdem w lewo z drogi krajowej nr 15 na wysokości Jeziorek. Przebiegnie polami do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 255 w kierunku Rzadkwina, dalej będzie łączyć się z obecnym rondem przy wyjeździe ze Strzelna w kierunku Inowrocławia przy stacji paliw Vatis, dalej powstanie nowa droga przebiegająca przez pola w kierunku Konina i połączy się z DK 25 na wysokości obecnego skrzyżowania drogi na Młynice. Łączna długość projektowanego odcina obwodnicy w tym wariancie wyniesie ok. 7,3 km.  

Wariant W2B (żółty), który powstał po sugestiach mieszkańców zakłada, że wjazd na obwodnicę rozpoczynałby się zjazdem na wysokości Jeziorek, ale będzie bardziej oddalony od zabudowań miejskich. Poprowadzona zostanie polami przez Bławatki i zakończy się nowym skrzyżowaniem w Dąbkach i dalej będzie prowadzić na Inowrocław. Osoby chcące zjechać w kierunku Kruszwicy, czy Jezior Wielkich będą musiały przejechać około 200 m w kierunku obecnego ronda przy stacji Vatis. Dalsza część trasy będzie wspólna z wariantem fioletowym, ale zjazd na drogę krajową nr 25 w kierunku Konina nastąpi kilkadziesiąt metrów wcześniej, nieopodal zakładu Jamox. Łączna długość projektowanego odcinka obwodnicy w tym wariancie wyniesie ok. 8,8 km.

Wariant W3 (zielony) zakłada połączenie dwóch poprzednich wariantów, czyli pierwsza część obwodnicy zaprojektowana została według wariantu W2B, a końcowa część obwodnicy  została zaprojektowana według wariantu W1.  Łączna długość projektowanego odcinka obwodnicy w tym wariancie wyniesie ok. 9,4 km.

 

Proponowane warianty obwodnicy Strzelna

 

W wariancie pierwszym i trzecim nie są planowane żadne wyburzenia, natomiast w wariancie drugim planowane jest wyburzenie jednego budynku mieszkalnego, jeden budynek handlowo – usługowy oraz pięć gospodarstw. W kwestii zajęcia terenów pod budowę obwodnicy to w wariancie pierwszym jest to 68 ha, w wariancie drugim 76 ha i w wariancie trzecim 84 ha.  

Burmistrz zaznaczył, że wsłuchując się w głosy mieszkańców gmina zgłosiła uwagi do projektanta. Obecnie wszystko wskazuje na to, że realizowany będzie wariant 2B.  

Podczas spotkania mieszkańcy mogli też wypełnić ankiety, poprzez które mogli jeszcze zgłaszać swoje  opinie dotyczące na proponowanych rozwiązań projektowych. Co bardzo ważne, na mocy decyzji ZRID, gdy stanie się ona ostateczna, nieruchomości zajęte pod pas drogowy do budowy obwodnicy staną się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Dotychczasowym właścicielom przysługiwać będzie odszkodowanie za zajętą nieruchomość lub jej część. Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania jest wszczynane przez wojewodę z urzędu, co oznacza że, właściciele nieruchomości nie muszą czynić żadnych dodatkowych starań, aby odszkodowanie otrzymać. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje wojewoda w oparciu o operat szacunkowy opracowany przez uprawionego rzeczoznawcę majątkowego, powołanego przez wojewodę. Rzeczoznawca majątkowy będąc na oględzinach nie ma obowiązku informowania o tym właściciela.

Kto nie złożył ankiety podczas spotkania może wypełnioną wysłać przed upływem 14 dni od daty spotkania drogą mailową lub tradycyjną na adres:

* Urząd Miasta i Gminy w Strzelnie, ul. Dr J. Cieślewicza 2, 88 320 Strzelno, adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85 085 Bydgoszcz, adres e mail: sekretariat_byd @gddkia.gov.pl

Ankiety są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

Magdalena Lachowicz, 29 X 2022

Na drogach: artykuły sponsorowane

loading...
Sponsorowane: Na drogach

Więcej: Na drogach

loading...
Więcej: Na drogach

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.