Podniesienie diet do 300 zł zaproponowała przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak fot. Roman Wolek

Radni przyjęli wniosek zaproponowany przez Annę Kosiak.

W bieżącym roku sołtysi gminy Orchowo otrzymywać będą większe diety. Dotychczas przysługiwała im dieta w wysokości 250 zł miesięcznie. Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak proponowała, aby dieta ta wzrosła do 300 zł. Wójt Jacek Misztal proponował podniesienie diety do wysokości 350 zł. Taki formalny wniosek na sesji Rady Gminy 30 grudnia zgłosiła radna Elżbieta Przybylska. Wniosek ten został jednak odrzucony przez większość radnych.

Radni przyjęli wniosek Anny Kosiak o podniesieniu diety do stawki 300 zł. Głosowało za tym 9 radnych, przy 3 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się.

Roman Wolek, 2 I 2020

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.