Wśród ciekawych propozycji inicjatyw odbędą się m.in. ferie zimowe dla dzieci, pikniki rodzinne, zawody sportowe i wędkarskie, projekty mające na celu przygotowanie karmników dla ptaków, boiska do siatkówki plażowej czy uporządkowanie terenów zielonych i nowe nasadzenia krzewów przy świetlicy w Szczepankowie. fot. Joanna Świetnicka

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Dąbrowa w ramach inicjatywy lokalnej na 2020 rok został rozstrzygnięty.

Inicjatywa lokalna rozumiana, jest jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i lokalne społeczności mogły się więc starać o pieniądze na działania budujące sąsiedzkie więzi i społeczeństwo obywatelskie.
Oceny poszczególnych projektów dokonała komisja opiniująca. Wójt gminy Dąbrowa Marcin Barczykowski w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego przyznał ostatecznie dotacje na realizację 12 przedsięwzięć w zakresie m.in. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Dotację ze środków budżetu gminy w Dąbrowie otrzymali:
Klub Seniora w Szczepanowie i Chór Szczepanowianie - Noc świętojańska (500 zł);
KGW Parlinek - Święto Pyry (900 zł);
Sekcja Wędkarska Krzekotowo - Zawody wędkarskie (1.000 zł);
KGW Mokre - Ferie zimowe na wsi nie muszą być nudne (1.183,64 zł);
Klub Seniora w Szczepanowie i Chór Szczepanowianie - XIII Spotkanie Seniorów z piosenką, tańcem i kabaretem (1.200 zł);
Kółko Rolnicze, KGW Słaboszewo - Piknik rodzinny na sportowo (1.200 zł);
Sołectwo Krzekotowo - Piknik rodzinny na sportowo mieszkańców Krzekotowa (1.300 zł);
Rada Sołecka wsi Parlinek - Dzień Dziecka - Piknik rodzinny - Masterchef (1.800 zł);
Mieszkańcy sołectwa Szczepankowo - Wspieramy przyrodę (1.800 zł);
Rada Sołecka w Parlinie – Festyn sportowy na rozpoczęcie lata (1.800 zł);
Grupa Inicjatywna - M. Piskorska, J. Piskorski - Tajemnicze ptaki (1.950 zł);
Grupa Inicjatywna - P. Kurek, M. Gawrońska, A. Kołaczyk - Siatkówka plażowa nad szczepanowskim jeziorem (3.918,90 zł).
Łączna kwota wsparcia na zadania realizowane w 2020 r. w ramach inicjatywy lokalnej wynosi 18.552,54 zł.

Joanna Świetnica, 8 I 2020

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.