Wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski (na zdjęciu) wyda decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku fot. Joanna Świetnicka

Dąbrowa Mogileńska zwraca producentom rolnym z tej gminy podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w ramach limitu na 2020 rok.

Wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (czyli od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.) należy złożyć w terminie od 3 lutego do 2 marca bieżącego roku do wójta gminy Dąbrowa Marcina Barczykowskiego.

Należy podkreślić, że rząd zwróci producentom rolnym 1 zł za litr zużytego oleju napędowego - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia rządu. Jest to taka sama stawka jak w poprzednim roku. Chociaż organizacje rolnicze apelowały do rządu o zwiększenie tej stawki. Jak podaje rząd, uwagi te nie zostały uwzględnione ze względu na ograniczone możliwości budżetu. 

- Zgodnie z prawem kwota zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze zależy od użytków rolnych, na których gospodaruje rolnik lub wielkość stada bydła jaki rolnik utrzymuje - usłyszeliśmy od wójta gminy Dąbrowa Marcina Barczykowskiego, który dodał: - Dotyczy to zarówno krów mlecznych, jak i bydła ras mięsnych, przy czym wielkość stada jest podawana w Dużych Jednostkach Przeliczeniowych (DJP). Wpływ na wielkość zwrotu akcyzy za paliwo ma także limit rocznego zużycia paliwa rolniczego. 

Rząd określił, że w 2020 roku rolnik będzie mógł otrzymać kwotę zwrotu akcyzy za paliwa rolnicze w wysokości: 100 zł do 1 ha użytków rolnych oraz 30 zł do 1 DJP bydła.

Wypłata nastąpi zgodnie ze złożonymi przez rolników wnioskami tj. na wskazane konto lub w kasie Urzędu Gminy (ul. Kasztanowa 6, I pięto). Wypłacający pieniądze w kasie powinni pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego.

Joanna Świetnicka, 19 I 2020

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.