fot. Marek Holak

Dziś mijał termin w sprawie odpowiedzi na interpelację Karola Nawrota dotyczącą mieszkającej przy ul. Zbożowej rodziny Drożyńskich i ich długoletnich staraniach o wykup mieszkania komunalnego zakończonych fiaskiem. Odpowiedź radny otrzymał dzisiaj. Burmistrz informuje, że odpowie na pytania do 26 maja.

Trzy tygodnie temu na łamach Pałuk opisywaliśmy sytuację rodziny Drożyńskich, która od 2001 roku starała się o wykup mieszkania przy byłej rakarni - ul. Zbożowa w Mogilnie. Gmina początkowo wyrażała w pismach chęć sprzedaży mieszkania i raptem w 2017 r. rodzina otrzymała odpowiedź odmowną. Powodem miała być podjęta przez radnych uchwała dotycząca opracowania planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ul. Zbożowej. Gmina chciała, aby teren przeznaczyć pod budownictwo mieszkalne. Radni ostatecznie przyjęli plan zagospodarowania tego terenu na cele mieszkalnictwa na sesji 26 lutego tego roku. Mieszkanie komunalne wynajmowane przez Drożyńskich ma zostać w przyszłości wyburzone, a gmina w zamian proponuje rodzinie lokal 2-pokojowy w Mogilnie, na co rodzina nie zgadza się. Widzieli możliwość rozwoju i poszerzenia mieszkania o dodatkowe pomieszczenia właśnie przy ul. Zbożowej.

Pytania w tej sprawie podczas sesji Rady Miejskiej w Mogilnie skierował wiceprzewodniczący Karol Nawrot. Oto one:
* Dlaczego, mimo złożenia wniosku o wykup mieszkania w 2001 roku, aż do 2010 roku mieszkanka nie otrzymała żadnej odpowiedzi?
* Dlaczego, mimo iż w dniu 8 marca 2010 roku lokatorce udzielono informacji, że istnieje możliwość wykupu (po złożeniu odpowiedniego wniosku) mieszkanie nie zostało przygotowane do wykupu?
* Dlaczego na pismo złożone dnia 16.08.2011 roku (a także, w wyniku braku odpowiedzi, na kolejne 14.08.2012 roku) lokatorka dostała odpowiedź dopiero 16.08.2016 roku?
* Dlaczego, pomimo kolejnego w dniu 26.08.2016 roku potwierdzenia chęci nabycia przedmiotowej nieruchomości przez najemcę (odpowiedź na pismo z dnia 16.08.2016 roku) lokal nie został sprzedany?
* Dlaczego Rada Miejska w Mogilnie nie została poinformowana o chęci wykupu nieruchomości przed głosowaniem Uchwały nr XXVIII/310/17 z dnia 22.02.2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Zbożowej w Mogilnie?
* Dlaczego pomimo posiadanej przez Pana wiedzy o chęci kupna mieszkania zdecydował się Pan przeznaczyć nieruchomość położoną w Mogilnie przy ul. Zbożowej 4 na cele budownictwa mieszkaniowego, wielorodzinnego cofając zgodę na wykup nieruchomości.
* Czy w chwili obecnej zachodzi jeszcze możliwość sprzedaży tej nieruchomości lokatorowi?

Dopiero dzisiaj radny otrzymał listownie odpowiedzi na swoje pytania. Co jednak warto zaznaczyć, ani interpelacja radnego, ani odpowiedź na pytania nie zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Mogilnie. Jak brzmiała odpowiedź na pytania Karola Nawrota? Tak naprawdę radny dalej nie otrzymał odpowiedzi na swoją interpelację.

W odpowiedzi na Pana interpelację z 27.04.2020 r. dot. wykupu przez najemcę lokalu przy ul. Zbożowej 4, uprzejmie informuję, że ze względu na złożoność sprawy, nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na interpelację w określonym przez prawo terminie. Informuję, że odpowiedź na interpelację zostanie udzielona do 26 maja 2020 r. - pisał w odpowiedzi burmistrz.

Reporter Pałuk także nie otrzymał odpowiedzi na zadane przed trzema tygodniami w tej sprawie pytania.

Damian Stawski, 13 V 2020

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.