Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

29,4% osób z Pałuk oraz Pałuk i Ziemi Mogileńskiej jest zdecydowanie zadowolonych z tego, że mieszka w swojej gminie, a 59,6% zdecydowanie interesuje się tym, co dzieje się na terenie gminy. Tak wynika z sondażu, który został przeprowadzony na naszej stronie internetowej.

Do 29 stycznia mieszkańcy mogli oceniać pracę lokalnego samorządu i swoje zadowolenie z warunków życia w danej miejscowości i gminie. Było to możliwe dzięki specjalnie przygotowanej anonimowej.
Formularz zawierał kilkanaście pytań m.in. o poczucie bezpieczeństwa, poczucie tożsamości ze swoją gminą i miejscowością, pytania o kryteria wyboru obecnego miejsca zamieszkania, zadowolenie z mieszkania na terenie gminy czy o najważniejsze problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy. Były prośby do ankietowanych m.in. o wskazanie trzech kierunków, które władze gminy powinny rozważyć jako najkorzystniejsze dla jej dalszego rozwoju lub o wskazanie na jakie inwestycje w gminie w pierwszej kolejności powinny zostać rozdysponowane środki finansowe. Można było wybierać spośród dróg i chodników, parkingów i miejsc postojowych, ścieżek rowerowych lub oświetlenia ulicznego. Można było tez stawiać na poprawę infrastruktury edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej, turystycznej, komunalnej lub meliorację
Wypełniając ankietę można było także ocenić niektóre obszary funkcjonowania gminy np. komunikację zbiorową, komunikację samochodową, usługi medyczne, bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo, środowisko, czas wolny, pracę, edukację, administrację publiczną.
Jakie zatem są wnioski? Z ankiet wynika także, że głównym kierunkiem rozwoju powinna być silna gospodarka (polityka zachęcająca do prowadzenia na terenie gminy działalności) – wskazuje na to prawie 80% ankietowanych. Z kolei finanse najlepiej przeznaczyć na drogi i chodniki (prawie 80%) oraz ścieżki rowerowe (prawie 40%). Jeśli chodzi o skojarzenie, które przychodzi do głowy mieszkańcom Pałuk, gdy myślą o swojej gminie to gmina bez charakteru (prawie 50% głosów) i bezpieczna gmina (ok. 35%).
Zobacz jak ocenili swoje gminy mieszkańcy Pałuk oraz Pałuk i Ziemi Mogileńskiej
Zobacz wyniki ankiet w skali ogólnopolskiej
Wyniki uzyskane z ankiet zostaną wykorzystane przy tworzeniu przez instytucje unijne oceny aplikacji o środki unijne, pozwolą lepiej wybrać inwestycje, które są ważne (zdaniem mieszkańców) dla rozwoju gminy i które powinny być realizowane przy wsparciu środków unijnych, w szczególności Funduszu Spójności.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie 7153 respondentów. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju. Badaniem objęci zostali Czytelnicy i Czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.

Mirosława Roszak, 17 II 2021

(mj), 15 I 2021

Reklama na stronie

Polityka: artykuły sponsorowane

loading...
Sponsorowane: Polityka

Więcej: Polityka

loading...
Więcej: Polityka

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.