Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Uczniowie szkoły we Wronowych zaprezentowały przedstawienie o powstaniu na terenie Wielkopolski fot. Magdalena Lachowicz

2 marca w Muzeum Ottona i Bolesława przy kościele św. Trójcy w Strzelnie odbyło się kolejne w tym sezonie jesienno-zimowym spotkanie dla rolników.

Rozpoczęło się promocją publikacji adresowanych do rolników i mieszkańców wsi, a wydanych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości: W kręgu kultury religijnej. Publikacja Towarzystwa Czytelni Ludowych z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości.

Prezentacji publikacji dokonał Bartłomiej Gapiński historyk i etnolog, pracownik Biblioteki Jagiellońskiej. Na początku przypomniał okoliczności powstania w 2015 roku przy Kole Towarzystwa Czytelni Ludowych tzw. grupy strzeleńskiej. Uformowała się ona wtedy spontanicznie i dobrowolnie, a jak czas pokazał, zrealizowała swoje zamierzenia wydając kilka książek. Na początek z okazji 135-lecia założenia TCL przygotowano publikację na 1050-lecie chrześcijaństwa w Polsce. Wydano wówczas 2 pozycje książkowe Wybrane zagadnienia najnowszej historii religijno-kulturowej. Kujawy Zachodnie i kontekst ponadlokalny oraz wspólnie z Duszpasterstwem Rolników Archidiecezji Gnieźnieńskiej - 4 numer z serii O zdrowy chleb. W ostatnim czasie grupa strzeleńska wydała kolejne dwie książki: W kręgu kultury religijnej. Publikacja Towarzystwa Czytelni Ludowych z okazji 100-lecia niepodległości oraz 5 numer z serii O zdrowy chleb poświęcony rodzinie i ojczyźnie. W opublikowanych pozycjach zamieszczono artykuły dwunastu autorów. Nawiązują one do religijności ludowej, tradycji pracy organicznej, przywołują miejscowy patriotyzm, wspominają strzeleńskich i kujawskich bohaterów.

W KRĘGU KULTURY RELIGIJNEJ

W książce W kręgu kultury religijnej zredagowanej przez Ryszarda Stanka, koordynatora spotkań w Klubie Dobrego Rolnika oraz Bartłomieja Gapińskiego opisano i potwierdzono szereg fenomenów współczesnej i dawnej kultury polskiej. W książce swoje publikacje zaprezentowali  prof. Izabella Bukraba-Rylska, Bolesław Święciochowski, ks. prof. Bogumił Gacka MIC, Bartłomiej Gapiński, Piotr Barczak. Książkę zamyka źródło historyczne, jakim są wspomnienia z pobytu w uniwersytecie ludowym na Dalkach (opisywana jest połowa lat 30. XX wieku) spisane po latach przez Helenę Miśkiewiczównę-Witczak.

Redaktorami publikacji podczas jej tworzenia kierowały pobudki patriotyczne. Z drugiej strony starali się pokazać szeroko rozumianą kulturę religijną, to, jak współcześnie i w historii wpływała ona na życie Polaków. Ważne dla nich było przybliżenie kultury lokalnej, głównie Strzelna, Wrześni, a także Górnego Śląska. Istotne było też odniesienie się do wiejskiego etosu, kultury ludowej, chłopskiego sposobu bycia.

- Wpisujemy się więc w perspektywę: wielka ojczyzna - mała ojczyzna (region) - kultura religijna - społeczność wiejska. Poprzez takie ujęcie diagnozujemy kulturę polską. Nieprzypadkowo w tym kontekście pojawia się Towarzystwo Czytelni Ludowych, organizacja o bogatej historii, organizacja z tradycją. Jej członkom zawsze bliskie były idee patriotyczne, walczyli o polskość w "najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy", budowali II Rzeczpospolitą, cierpieli prześladowania ze strony dwóch totalitarnych reżymów. Wreszcie po reaktywowaniu działalności w III Rzeczypospolitej w dalszym ciągu angażowali się dla wolnej ojczyzny. Idee patriotyczne motywują nas i współcześnie do kolejnych działań. Chodzi nam w tej książce o wskazanie punktu oparcia, punktu zadomowienia. Niniejsze artykuły opowiadają bowiem o przestrzeni domu - powiedzieli redaktorzy publikacji. Publikację W kręgu kultury religijnej wydało Towarzystwo Czytelni Ludowych w ramach wieloletniego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niepodległa. 

O ZDROWY CHLEB

Drugą publikację z serii O zdrowy chleb wydało Duszpasterstwo Rolników Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jest to jego piąta pozycja i nosi tytuł Rodzina i ojczyzna. Jest publikacją przygotowaną specjalnie na jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.  Otwiera ją słowo wstępne księdza Ottona Szymków - Diecezjalnego Duszpasterza Rolników Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Podczas jej promocji ks. kanonik Otton Szymków mówił, że na Kujawach Zachodnich oraz w Wielkopolsce rocznica ta ma lokalny kontekst i naznaczona jest heroizmem Powstania Wielkopolskiego. Tutejsi Polacy musieli sobie bowiem niepodległość wywalczyć zbrojnie. Obok refleksji nad ojczyzną na kartach tej książki pojawia się tematyka rodzinna, bowiem, jak mówił ks. Otton, tylko ojczyzna w symbiozie z rodziną ma rację bytu. Rodzina pośredniczy pomiędzy jednostką a szerszymi wspólnotami. Książkę otwiera homilia wygłoszona na Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich we wrześniu zeszłego roku przez metropolitę krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego. Następnie zamieszczono w książce homilię metropolity poznańskiego abp Stanisława Gądeckiego wygłoszoną 1 lipca 2018 roku podczas uroczystości odpustowych w Markowicach, w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju, Pani Kujaw. Po części pastoralnej pojawia się wywiad, jaki Wacław Święcicki przeprowadził z biskupem Wiesławem Lechowiczem - delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, który koncentrował się wokół tematyki tożsamości narodowej i religijnej w życiu wspólnot, jak i rodzin środowisk polonijnych. Dalej zamieszczono artykuły podzielone według dwóch kwestii tematycznych: kultury chłopskiej i kultury rodzinnej. Pierwszy krąg zagadnień rozpoczyna wybitny socjolog prof. Izabella Bukraba-Rylska, pisząca tekst o duszach chłopa polskiego utrzymany w tematyce socjologii wsi. Bartłomiej Gapiński prezentuje natomiast syntetyczne ujęcie zagadnienia chłopskiej starości.

Ryszard Stanek rozwodzi się o kulturze wielkopolskich włościan, szczególnie podejmuje kwestię kształtowania się ich tożsamości narodowej w okresie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. O tematyce rodzinnej pisze ks. dr hab. Aleksander Sobczak, który prezentuje nauczanie w kwestii nierozerwalności związków małżeńskich i suwerenności, jaką posiada w wykładni katolickiej rodzina. Zawarty w książce tekst Sławomira Tarczewskiego dotyczy empirii życia rodzinnego i koncentruje się nad poradnictwem dla osób pragnących zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Książkę wieńczy artykuł Bartłomieja Gapińskiego skoncentrowany na poglądach biskupa krakowskiego Jana Pietraszki ogniskujących się wokół problematyki miłości rodzinnej, szczególnie w kontekście rozważań tego duchownego nad dekalogiem. - Pragnę wyrazić podziękowanie i radość z faktu, że publikacja niniejsza powstała z inicjatywy katolików świeckich, którzy pragną pozostawić po sobie ślad i zainteresować innych kulturą lokalną oraz narodową. Chcę także wspomnieć, że książka mogła zostać wydana dzięki pomocy Towarzystwa Czytelni Ludowych - organizacji niezwykle zasłużonej w dziele krzewienia kultury chrześcijańskiej i ideałów patriotyzmu - mówił ks. Otton Szymków.

KOMAR PRZEDSTAWIA

Oprawę artystyczną promocji obu publikacji zapewniło kółko teatralne Komar działające przy Szkole Podstawowej we Wronowych (gm. Strzelno). Uczniowie  pod kierunkiem Edyty Modrzejewskiej, Piotra Barczaka i Katarzyny Wawrzyniak-Koczorowskiej zaprezentowali okolicznościowe przedstawienie A w Wielkopolsce powstanie. Inscenizacja nawiązywała do wspomnień powstańców wielkopolskich z rejonu Wronowych i Strzelna.

DYREKTYWA AZOTANOWA

Po promocji publikacji rozpoczęło się spotkanie rolników z doradcą ministra rolnictwa Markiem Szczygielskim, który omówił sprawy dotyczące rolnictwa na terenie całego kraju, a szczególnie dyrektywy azotanowej. Zostało omówione nowe rozporządzenie dotyczące składowania nawozów naturalnych oraz terminy stosowania nawozów sztucznych oraz obornika. Podkreślił, że obecnie można je aplikować na pola dopiero 1 marca, a za nieprzestrzeganie tego terminu mogą grozić poważne kary. Przekazane informacje wzbudziły bardzo ożywioną dyskusję i wymianę wielu opinii.

Organizatorem sobotniego wydarzenia był Klub Dobrego Rolnika działający przy parafii Świętej Trójcy w Strzelnie przy współpracy Zarządu Głównego Towarzystwa Czytelni Ludowych oraz Duszpasterstwa Rolników Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Więcej zdjęć w naszej galerii.

Magdalena Lachowicz, 4 III 2019

Reklama na stronie

Rolnictwo: artykuły sponsorowane

loading...
Sponsorowane: Rolnictwo

Więcej: Rolnictwo

loading...
Więcej: Rolnictwo

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.