Jeśli Rada Miejska wyrazi zgodę i podejmie uchwałę, to od 1 września Przedszkole nr 2 będzie miało swoje imię fot. Magdalena Lachowicz

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Przedszkola nr 2 w Strzelnie złożyły wspólny wniosek do burmistrza Dariusza Chudzińskiego o nadanie przedszkolu imienia Kolorowa Łąka.

REKLAMA
Chemirol - oleje Fuchs

Przedszkole nr 2 w Strzelnie do czerwca 2020 roku było samodzielną placówką oświatową w gminie. Od 1 września 2020 roku po przeprowadzonej restrukturyzacji gminnej oświaty, uchwałą Rady Miejskiej przedszkole stało się częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny utworzony został poprzez połączenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego i Przedszkola nr 2.

5 lipca Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców Przedszkola nr 2 złożyły wspólny wniosek do burmistrza Dariusza Chudzińskiego o nadanie przedszkolu imienia "Kolorowa Łąka". Do wniosku dołączone zostały niezbędne dokumenty, w tym uzasadnienie wyboru imienia oraz plan działań związany z nadaniem imienia placówce, a także przewidywany termin uroczystości oraz uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wniosku o nadanie imienia dla przedszkola. Wyboru imienia "Kolorowa Łąka" dokonano po szczegółowej analizie propozycji ankietowych zebranych od dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki. W uzasadnieniu wniosku czytamy, że nazwa ta będzie jasnym i czytelnym przekazem misji przedszkola zwracającym uwagę, że na kolorowej łące wszystkie stworzenia i rośliny muszą ze sobą wzajemnie egzystować i współpracować w duchu wzajemnego szacunku, zrozumienia i miłości, ponieważ kolorowa łąka jest wspólnym domem dla wszystkich. Domem, o który każdy musi się troszczyć tak, aby trwał, rozwijał się i cieszył swym istnieniem kolejne pokolenia.

Burmistrz Strzelna po rozpatrzeniu wniosku przedstawił projekt uchwały o nadaniu imienia Przedszkolu nr 2 Radzie Miejskiej. Na sesji, 20 lipca radni zajmą się uchwałą i jeżeli wyrażą pozytywną opinię, to Przedszkole nr 2 w Strzelnie od 1 września będzie nosiło imię "Kolorowa Łąka".

Magdalena Lachowicz, 18 VII 2022

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.