Po strzeleńskiej stronie letniska w tym tygodniu pojawiły się już kontenery na śmieci. Tym samym jeziorańska komunalka zabezpieczyła w kontenery na odpady cały ośrodek. Aby wrzucać do nich śmieci, letnicy muszą mieć podpisane umowy z zakładem komunalnym w Jeziorach fot. Paweł Lachowicz

Stawka obejmuje zarówno letników po jeziorańskiej jak i po strzeleńskiej stronie Przyjezierza.

Zbliża się sezon wypoczynkowy w Przyjezierzu (gm. Jeziora Wielkie). W związku z tym właściciele i dzierżawcy działek letniskowych muszą podpisać umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Od stycznia odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie gminy Jeziora Wielkie zajmuje się przekształcona w tym roku z Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich - spółka Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jeziorach Wielkich.

Niedawno na terenie letniska w Przyjezierzu, po jeziorańskiej stronie ustawione zostały już kontenery. Do nich mogą wyrzucać śmieci właściciele domków i działek rekreacyjnych, którzy podpiszą z jeziorańską komunalką stosowna umowę. Do kontenerów w żadnym przypadku nie mogą trafiać śmieci wygenerowane przez sklepy, czy punkty usługowe i gastronomiczne. Te jednostki musza mieć podpisaną indywidualna umowę i śmieci zabierane są od nich bezpośrednio z posesji. Letnicy natomiast podpisując umowę zapłacą jednolitą stawkę.

Prezes jeziorańskiej komunalki Maciej Szeląg poinformował, że kwota będzie wynosiła 295 zł brutto. Czyli letnicy za wywóz śmieci zapłacą o 5 zł mniej niż w ubiegłorocznym sezonie wypoczynkowym. Jest też dobra wiadomość dla letników po strzeleńskiej stronie ośrodka. Pomimo tego, że gmina Strzelno ma podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadami z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Kleczewa, to ze strzeleńskiej strony Przyjezierza zgodnie z podpisanym porozumieniem odbierać będzie również jeziorańska komunalka. W związku z tym wszyscy letnicy z tej części ośrodka zobowiązani są do podpisania stosownej umowy w Jeziorach Wielkich, chyba, że ktoś podpisze umowę z inną koncesjonowana firmą, która znajduje się w rejestrze takich firm na terenie gminy, który publikuje marszałek województwa kujawsko – pomorskiego. Najważniejsze jest jednak zawarcie takich umów jak najszybciej. Po obu stronach letniska ustawione są już kontenery.

Włodarze gmin informują, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, urzędnicy będą kontrolowali posiadanie przez właścicieli domków letniskowych oraz prowadzących działalność gospodarczą umów i dowodów uiszczania opłat przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów. Każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej musi przedstawić w Urzędzie dokumenty potwierdzające zawarcie umowy na odbieranie i transport odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem. Brak posiadanych aktualnych umów na odbiór odpadów skutkować będzie nałożeniem kary grzywny lub wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną.

Paweł Lachowicz, 16 IV 2021

 

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.