Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

28 marca Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego podpisało umowy o dofinansowanie projektów objętych grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Środki na ich realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie zostało podpisanych 5 umów, w których dofinansowanie przyznane przez LGD wyniosło 385.442,76 zł.

Najwięcej, bo aż 3 projekty grantowe dofinansowane ze środków dostępnych w Lokalnej Grupie Działania, realizować będzie Stowarzyszenie Ecce Homo w Strzelnie z wiceprezesem Lidią Chudzińską. Pierwszy z nich to Klub Młodzieżowy - Radość, który obejmie swoim działaniem 12 dzieci w wieku od 7 do 17 roku życia oraz 12 osób z otoczenia tych dzieci. Klub w swojej działalności zakłada realizację celów takich jak: wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych, wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem, kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych, wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań oraz zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.

Drugi z projektów to Gotowe do pracy, w którym grupę objętą wsparciem stanowić będzie 15 kobiet posiadających tzw. niebieską kartę założoną z powodu przemocy w rodzinie. Dla tych kobiet zaplanowano w projekcie działania wspierające ich aktywność społeczno-zawodową, w tym poradnictwo specjalistyczne oraz kursy i staże zawodowe.

Trzecim projektem Stowarzyszenia Ecce Homo w Strzelnie realizowanym w ramach projektu grantowego będzie projekt Radość w jesieni życia, skierowany do grupy 15 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Uczestnikom projektu zostaną zapewnione zajęcia powodujące wzrost aktywności społecznej, m.in. muzykoterapia, fitness, zajęcia z rękodzieła, zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania, warsztaty usprawniające czy zajęcia intelektualne.

Kolejny projekt realizowany będzie przez Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu z dyrektorem Beatą Przekwas-Pietruszką, w imieniu którego o środki aplikowała gmina Strzelno. Projekt Chcemy pracować!  jest skierowany do 16 osób z niepełnosprawnościami. Dla uczestników projektu zaplanowano m.in. warsztaty psychologiczne, warsztaty z doradcą zawodowym, zajęcia fizjoterapeutyczne i aktywnej rehabilitacji, wyjazd studyjno-terapeutyczny, a także kursy zawodowe i staże.

Ostatni z dofinansowanych projektów grantowych Wiek seniora, a wigor juniora realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich z dyrektorem Krzysztofem Zwolińskim. Wśród działań skierowanych do grupy docelowej, tj. osób powyżej 60 roku życia, będą zajęcia składające się na moduły: edukacja (zajęcia z podstaw obsługi komputera i Internetu), aktywność społeczna i fizyczna (zajęcia z fitnessu i rękodzieła) oraz zdrowie (zajęcia ze zdrowego odżywiania i warsztaty usprawniające). W ramach powyższych modułów zaplanowano szereg zajęć i warsztatów tematycznych powodujących wzrost aktywności społecznej.

- Zaznaczyć należy, że wszystkie projekty grantowe, które otrzymały dofinansowanie i będą realizowane, skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem i/lub do ich otoczenia z obszaru Lokalnej Grupy Działania - jest to jeden z podstawowych warunków uczestnictwa – powiedziała nam kierownik biura LGD Olga Twarużek.

Magdalena Lachowicz, 29 III 2019

Droga - DK

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.