Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Skarbnik gminy Mariusz Balcerzak przedstawił radnym, o jakie kwoty zwiększy się budżet gminy w przypadku podniesienia podatków do kwot zaproponowanych przez burmistrza   fot. Magdalena Lachowicz

Strzeleńscy radni podczas sesji Rady Miejskiej w Strzelnie 20 listopada podjęli uchwałę o wymiarze stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.

Wzorem lat ubiegłych radni strzeleńscy określili wysokość stawek podatku od nieruchomości, wszystkie podatki zostały praktycznie podniesione.

W 2021 roku obowiązywać będą następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków lub ich części:

 * mieszkalnych - 0,68 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (było 0,65 zł),

 * związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  

* 19,95 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (było 19 zł),

 * związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,06 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej ( było 4,87 zł).

2) od pozostałych budynków lub ich części:

 * budynki letniskowe - 8,37 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (było 8,05 zł),

 * garaże - 6,62 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (było 6,30 zł),

 * budynki gospodarcze - 5,19 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (było 4,94 zł),

 * inne pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,19 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (było 4,94 zł),

* zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,62 zł od 1 mkw powierzchni użytkowej (było 11,18 zł),

 * od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3) od gruntów:

 * związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł od 1 mkw powierzchni (było 0,89 zł),

 * pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,99 zł od 1 ha powierzchni (było 4,80 zł),

 * od pozostałych: zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi oraz od gruntów przeznaczonych na te cele, zakwalifikowanych w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe - 0,29 zł od 1 mkw powierzchni (było 0,26 zł),

 * zabudowanych budynkami letniskowymi oraz od gruntów przeznaczonych na te cele - 0,52 zł od 1 mkw powierzchni (było 0,50 zł),

 * inne pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł od 1 mkw powierzchni (było 0,38 zł),

 * niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 3,28 zł od 1 mkw powierzchni (było 3,15 zł).

DYSKUSJA RADNYCH

W tym roku radni podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej 19 listopada dyskutowali jedynie nad podatkiem od gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz podatkiem rolnym. W pozostałych przypadkach bez dyskusji przyjęli propozycje burmistrza Dariusza Chudzińskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Dubicki uważał, że podwyżka podatków jest zwykłą kosmetyką: - To jest zaokrąglenie o 1, 2 lub 3 grosze, ale warto zauważyć, że jak za mało podnosimy podatki, to tracimy na dotacjach z budżetu państwa.

Burmistrz tłumaczył, że podniesienie podatków w gminie jest konieczne, by ustabilizować sytuację finansową gminy, a i tak są one uchwalane w większości na poziomie niższym niż stawki maksymalne proponowane przez ministerstwo.

Skarbnik gminy Mariusz Balcerzak przedstawił radnym, o jakie kwoty zwiększy się budżet gminy w przypadku podniesienia podatków do kwot zaproponowanych przez burmistrza. Ogółem wzrost dochodów od podatku od nieruchomości wyniósłby 230.322 zł.

Ostatecznie radni zmienili jedynie stawkę podatku od gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Burmistrz zaproponował stawkę wysokości 0,31 zł, co przyniosłoby wzrost dochodów gminy o kwotę 60.313,34 zł, natomiast radni zmniejszyli te kwotę do 0,29 zł, co przyniesie wzrost dochodów w gminie do kwoty 36.000 zł. Pozostałe wymiary podatku od nieruchomości zostały przegłosowane, w tej wysokości, w jakiej zaproponował burmistrz.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, radni Kazimierz Łojewski i Piotr Pieszak byli przeciwni, a radny Dawid Nowak wstrzymał się od głosu. W sesji nie uczestniczyli radni Piotr Cieślik i Michał Piotrowicz.

Nowe stawki podatków od nieruchomości wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Magdalena Lachowicz, 26 XI 2020

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.