Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Kandydaci na rachmistrzów spisowych w NSP 2021 mogą składać dokumenty osobiście w siedzibach ratusza w Strzelnie i Jeziorach Wielkich fot. Magdalena Lachowicz

Burmistrz Strzelna Dariusz Chudziński oraz wójt Jezior Wielkich Dariusz Ciesielczyk ogłosili otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.

NSP 2021 potrwa od 1 kwietnia do 30 czerwca. Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych będą rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Strzelnie. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do tej aplikacji. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługiwać się będzie własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego - jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekroczy zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia; zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej; przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.
Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn stawki w wysokości: 7 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób (tj. liczby zamkniętych oraz poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie) lub 4 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób (tj. liczby zamkniętych oraz poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie).
Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. Druk do pobrania znajduje sie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Strzelnie i Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.
Składanie ofert w Strzelnie:
Kandydat na rachmistrza spisowego może składać dokumenty do 9 lutego do skrzynki podawczej, w budynku Urzędu Miejskiego w Strzelnie przy ul. Cieślewicza 2 lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelnie www.bip.strzelno.pl w zakładce Narodowy Spis Powszechny 2021, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelnie oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Strzelnie pod numerem telefonu 52-318-22-00 lub 52-318-22-25, albo mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Składanie ofert w Jeziorach Wielkich:
Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., platformy ePUAP: n1tssm116r albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).
Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich www.jeziorawielkie.bipgmina.pl w zakładce Narodowy Spis Powszechny 2021.
Gminnym Komisarzem Spisowym w Strzelnie jest burmistrz Dariusz Chudziński, a w Jeziorach Wielkich wójt Dariusz Ciesielczyk.

Magdalena Lachowicz, 4 II 2021

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.