Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Tablice o takiej treści pojawią się niedługo przy wszystkich drogach wlotowych do Strzelna fot. Marek Holak

Trafią na rogatki Strzelna przy wszystkich drogach wlotowych i będą zamocowane na osobnych słupkach pod tablicami informującymi o Szklaku Piastowskim.

Gmina Strzelno kończy prace związane z dokumentacją projektową tablic z informacją Miasto monitorowane. Burmistrz Dariusz Chudziński uważa, że skoro na terenie miasta zamontowane są kamery miejskiego monitoringu, to istnieje obowiązek prawny, by takie tablice informacyjne były umieszczone przy każdym z wjazdów do miasta.

Przypomnijmy, że już blisko 7 lat temu, w czerwcu 2013 roku, o konieczności zamontowania takich tablic mówił ówczesnemu burmistrzowi Matczakowi radny Piotr Pieszak. Ówczesny sekretarz Urzędu Miejskiego Jarosław Marek twierdził, że gmina występowała już dwukrotnie do GDDKiA o możliwość ustawienia na rogatkach miasta oznakowania Miasto monitorowane. Jego zdaniem GDDKiA odpisała gminie, że taki znak w ich nomenklaturze w ogóle nie istnieje. Tym sposobem przez kolejnych kilka lat tabliczki na rogatkach miasta się nie pojawiły. Musiała zmienić się władza w mieście, by problem rozwiązać.

Burmistrz Chudziński potwierdza, że tablica z napisem Miasto monitorowane nie jest znakiem drogowym, ale jest tablicą informacyjną, która w przypadku monitorowania miasta powinna się znaleźć na wszystkich drogach wlotowych do miasta. Obecnie gmina posiada już wszelkie zgody na ustawienie tablic od zarządców dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich i trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-technicznej.

Burmistrz twierdzi, że takie tablice umieszczone na rogatkach miasta mają m.in. ostudzić zapędy kierowców, którzy lubią przejeżdżać przez miasto niezgodnie z przepisami. - Chodzi też o to, by uświadomić wszystkim, że na ulicach Strzelna znajdują się kamery, które mogą zarejestrować wszelkie zachowania niezgodne z prawem - mówi.

Tablice informacyjne Miasto monitorowane, które samorządy ustawiają przy drogach wjazdowych, nie są ujęte w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych.

Wszędzie tam, gdzie prowadzony jest monitoring miejski, przy drogach wjazdowych powinna jednak pojawić się tablica Miasto monitorowane. Katalog znaków i sygnałów drogowych zawarty w rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury nie przewiduje jednak istnienia tego typu ostrzeżenia. Wszelkie nośniki informacji wizualnej, inne niż znaki drogowe, umieszczane w polu widzenia użytkowników drogi, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, należy traktować jako reklamę. W związku z tym tablice informujące o zainstalowanym w mieście monitoringu, w świetle obowiązujących przepisów, powinny być ustawiane na zasadach przewidzianych dla reklam, co w oczywisty sposób przeczy ich funkcji. Na ten problem zwrócił uwagę już wcześniej ówczesny poseł, a obecnie senator Krzysztof Brejza w swojej interpelacji do wcześniejszego ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka. W odpowiedzi resort poinformował, że brak jest uzasadnienia dla wprowadzenia znaku Miasto monitorowane do rozporządzenia i nie będzie w związku z tym nowelizacji przepisów. Przekazanie kierowcy informacji, że porusza się po obszarze objętym monitoringiem, zdaniem ministerstwa, nie wpływa istotnie na jego zachowanie, a w związku z tym bezpieczeństwo na drodze. Ich zdaniem, dodatkowy znak przed wjazdem na obszar zabudowany może przyczynić się tylko do tego, że uwadze kierowcy umkną znaki bardziej istotne (np. o możliwych utrudnieniach). Wprowadzenie nowego sygnału do organizacji ruchu mogłoby - zdaniem ministerstwa - świadczyć, że w miejscach pozbawionych monitoringu miejskiego kierujący pojazdem nie mają obowiązku stosowania się do obowiązujących w ruchu drogowym reguł.

Dodatkowe oznakowanie Strzelna na rogatkach to jednak jedno z najbliższych działań podejmowanych przez burmistrza Chudzińskiego dla poprawy bezpieczeństwa miasta. Tablice trafią na rogatki miasta przy wszystkich drogach wlotowych i będą zamocowane na osobnych słupkach pod tablicami informującymi o Szklaku Piastowskim, które przygotowywane są przez Urząd Marszałkowski wraz z gminą.

- Wiemy, że tabliczka z informacją "Miasto monitorowane" nie jest znakiem drogowym, ale jest tablicą informacyjną. Znakiem drogowym jest "Szlak Piastowski", natomiast informacja "Miasto monitorowane" jest tylko tablicą informacyjną, która zostanie zamontowana na oddzielnym słupku w pasie poszczególnych dróg. Na to mamy już wszelkie zgody zarządców dróg. Musimy jednak opracować dokumentację projektowo-techniczną, bo gdyby na przykład zdarzyło się, że jakiś kierowca uderzyłby w ten słupek, to my musimy wskazać, że stoi on tam legalnie - mówi reporterowi burmistrz Chudziński.

Magdalena Lachowicz, 28 I 2020

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.