Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Komendant Komisariatu Policji w Strzelnie nadkom. Jacek Klemens (w środku) podczas sprawozdania wskazywał na doskonałą dotychczasową współpracę ze strzeleńską Strażą Miejską. Obok Jacka Klemensa siedzi p.o. komendant Straży Miejskiej Tomasz Młynarek (z prawej). fot. Paweł Lachowicz

Ważnym punktem sprawozdania komendanta Komisariatu Policji w Strzelnie nadkom. Jacek Klemens, było omówienie przygotowania do zabezpieczenia zbliżającego się sezonu turystyczno-wypoczynkowego w Przyjezierzu.

Na sesję Rady Miejskiej w Strzelnie 7 maja komendant miejscowego Komisariatu Policji nadkom. Jacek Klemens przygotował roczne sprawozdanie z działalności komisariatu wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Strzelno w roku 2018.

STRUKTURA

Struktura etatowa Komisariatu Policji w Strzelnie nie zmieniła się. Komisariat posiada 21 etatów policyjnych i 2 etaty cywilne. Skład etatów policyjnych tworzą: 2 etaty kierownictwa jednostki (komendant i zastępca komendanta), 4 etaty dzielnicowych, 9 etatów służby patrolowo-interwencyjnej, 5 etatów służby kryminalnej, 1 etat - jednoosobowe stanowisko do spraw wykroczeń. W strukturę Komisariatu Policji w Strzelnie wchodzi jedna jednostka terenowa, czyli Posterunek Policji w Jeziorach Wielkich, posiadający 5 dodatkowych etatów policyjnych.

INTERWENCJE, ZDARZENIA

Komisariat Policji w Strzelnie w 2018 roku w działalności na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego wspierany był przez Straż Miejską ze Strzelna. - Jest ona partnerem naszej jednostki w zwalczaniu przede wszystkim wykroczeń i przestępstw pospolitych, czyli tych naruszeń prawa, które są szczególnie uciążliwe społecznie i mają wpływ na kształtowanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Wspólne patrole kierowane były o czasie, w którym według prowadzonych wspólnych analiz dochodzi najczęściej do łamania prawa i w miejsca szczególnie zagrożone występowaniem zjawisk społecznie nieakceptowanych – mówił nadkom. Jacek Klemens.

Podczas omawiania stanu bezpieczeństwa w Przyjezierzu komendant przypominał, że w sezonie wypoczynkowym 2018 roku na terenie wczasowiska stwierdzono 6 zdarzeń o znamionach przestępstwa, co stanowi mniejszą ilość tego rodzaju czynów zabronionych aniżeli w roku 2017, gdzie stwierdzonych zostało 8 przestępstw. W rozbiciu na poszczególne kategorie przedstawia się to następująco: uszkodzenie ciała (1), przywłaszczenie mienia (2), utonięcie (1), bójka (1) i kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (1).

Ponadto w trakcie trwającego sezonu ujawniono 479 zdarzeń o znamionach wykroczenia, czyli o 55 mniej niż w analizowanym okresie 2017 roku. W związku z popełnieniem tego rodzaju czynów nałożono 27 mandatów karnych kredytowanych, wobec 358 sprawców wykroczeń zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, natomiast w 94 przypadkach konieczne było przeprowadzenie czynności wyjaśniających, które rozbijały się na następujące kategorie: niestosowanie się do znaków drogowych (79), spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym (2), kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu (1), kradzież mienia (3), uszkodzenie mienia (1), zakłócanie porządku publicznego (1), nieobyczajny wybryk (1), naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku ruchu na drogach (6).

Na terenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego funkcjonariusze podczas sezonu przeprowadzili 152 interwencje, czyli o 21 interwencji więcej niż w analizowanym okresie 2017 roku.

Podczas codziennych służb funkcjonariusze realizowali zadania z zakresu prewencji kryminalnej dotyczącej zapobiegania przestępczości, zwłaszcza tej najbardziej uciążliwej dla społeczeństwa, jak rozboje, wymuszenia rozbójnicze, kradzieże, kradzieże z włamaniem. Podczas realizacji tych zadań podkreślano również znaczenie czynów o charakterze wykroczeniowym, a w szczególności wykroczeń drogowych polegających na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów.

W trakcie trwającego sezonu dzielnicowi realizując program Dzielnicowy bliżej nas przeprowadzili 4 spotkania z młodzieżą, których tematem były kwestie bezpiecznego zachowania się nad wodą, reagowania na sytuacje niebezpieczne, a także odpowiedzialności za popełnianie czynów prawnie zabronionych.

LATEM W PRZYJEZIERZU

W celu właściwego zabezpieczenia porządku publicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na terenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego w Przyjezierzu komendant powiatowy Policji w Mogilnie skierował na czas sezonu letniego do miejscowości Przyjezierze funkcjonariuszy ze stanu Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie, a także czterech funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, którzy zakwaterowani zostali w Przyjezierzu na czas pełnienia służby, łącznie z wyżywieniem, a koszty z tego tytułu poniosły gminy Jeziora Wielkie i Strzelno. Ponadto w celu właściwej realizacji zadań nawiązana została współpraca z funkcjonariuszami Straży Leśnej w Miradzu, Państwową Strażą Pożarną z Mogilna, Państwową Inspekcją Sanitarną i WOPR.

Wzorem lat ubiegłych, jak podkreślił Jacek Klemens, w bieżącym roku na czas sezonu letniego do Przyjezierza planowane jest oddelegowanie na stałe funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, którzy będą pełnić służbę wspólnie z funkcjonariuszami Posterunku Policji w Jeziorach Wielkich oraz Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie i Komisariatu Policji w Strzelnie. Podczas trwania sezonu letniego policja planuje zwrócić szczególną uwagę na bardzo ważny aspekt służby prewencyjnej, jakim jest prewencja kryminalna, mająca na celu ograniczanie i zapobieganie przestępczości. Bardzo ważnym elementem działań policji będzie zapewnienie prawidłowej przepustowości ruchu pojazdów na głównych ciągach komunikacyjnych. - Przed policją w Strzelnie w bieżącym roku stoją kolejne zadania. Należy utrzymać dotychczasową jakość pracy i dążyć do ograniczenia ilości notowanych przestępstw we wszystkich kategoriach - podkreślił nadkom. Jacek Klemens.

Paweł Lachowicz, 9 V 2019

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.