Więcej informacji o procedurze naboru można uzyskać pod nr tel. 52-315-32-15 wew. 15 fot. Joanna Świetnicka

Jednym z najważniejszych zadań rady jest reprezentowanie potrzeb i oczekiwań osób starych w samorządzie gminy Dąbrowa.

W związku z upływem I kadencji Rady Seniorów w Dąbrowie wójt gminy Marcin Barczykowski ogłasza nabór kandydatów na członków II kadencji Rady Seniorów w Dąbrowie.

Przypomnijmy, że wójt powołał do życia Radę Seniorów w Dąbrowie zarządzeniem z 11 lipca 2014 roku. Z kolei uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów w Dąbrowie oraz nadania jej statutu radni gminy Dąbrowa podjęli na sesji 30 stycznia 2014 roku. To pierwsza w historii gminy Dąbrowa Rada Seniorów. Wszystko w związku z tym, że na terenie gminy przybywa ludzi starszych. O fakcie tym świadczą statystyki.

Rada Seniorów jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i opiniodawczym organów Gminy Dąbrowa liczącym 12 członków, w tym: 3 przedstawicieli Rady Gminy Dąbrowa, 3 przedstawicieli wójta i 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W skład Rady mogą być powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 55 lat. Najważniejszym zadaniem rady jest reprezentowanie potrzeb i oczekiwań osób starych w samorządzie gminy Dąbrowa, integracja międzypokoleniowa a przede wszystkim włączanie osób starszych w życie społeczne gminy.

- Zachęcam organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Dąbrowa do zgłoszenia kandydatów reprezentujących stronę pozarządową na przedstawicieli Rady Seniorów - mówi wójt Marcin Barczykowski.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie do czwartku 13 września bieżącego roku.

Kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i powołanie do Rady Seniorów oraz z oświadczeniem na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji i dokumentacji powołania oraz funkcjonowania Rady można pobrać ze strony internetowej dąbrowickiego ratusza lub otrzymać w sekretariacie urzędu.

Spośród przesłanych zgłoszeń wójt Barczykowski dokona wyboru osób reprezentujących stronę pozarządową, aby w skład Rady wchodziły osoby działające w zróżnicowanych strefach działalności publicznej.

Joanna Świetnicka, 10 IX 2018

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.