Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Tak klarownej i czytelnej sytuacji na linii RIO a burmistrz Strzelna dawno w tej gminie nie było. Dariusz Chudziński może być zadowolony. fot. Paweł Lachowicz

Najpierw tej treści opinię 13 czerwca wydała komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Strzelnie, a następnego dnia skład orzekający Regionalnej Izby Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Zbliża się sesja absolutoryjna w Strzelnie. Radni podejmować będą uchwałę o udzieleniu absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu za 2018 rok.

Obecny burmistrz Dariusz Chudziński pracował w minionym roku na swoim stanowisku niespełna dwa miesiące. Tymczasem do październikowych wyborów gminą kierował Ewaryst Matczak. Podczas obrad komisji przewodniczący komisji rewizyjnej Remigiusz Koprowski sugerował, by w takim przypadku podjąć dwie uchwały. Jedną absolutoryjną dla burmistrza Chudzińskiego, a drugą dla jego poprzednika. Okazało się to niemożliwe pod względem prawnym, ponieważ instytucja burmistrza określana jest jako ciągłość władzy.

Ostatecznie komisja rewizyjna wydała pozytywną opinię w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok. Wniosek komisji rewizyjnej z 13 czerwca wysłany został do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy. Trafił tam 14 czerwca. Tego samego dnia skład orzekający RIO w składzie: Andrzej Tatkowski (przewodniczący), Maciej Słomiński i Piotr Wasiak (członkowie) zaopiniował pozytywnie wniosek komisji rewizyjnej.

W uzasadnieniu RIO czytamy, że komisja rewizyjna zauważa zagrożenia dla budżetu gminy, które w jej ocenie związane są z obowiązkiem zwrotu nienależnie pobranej części subwencji oświatowej w latach poprzednich, występowaniem należności i zobowiązań wymagalnych. Zjawiska te, zdaniem komisji mają negatywny wpływ na sytuację finansową gminy. Komisja podniosła w opinii również, iż rygorystyczne przestrzeganie realizacji programu naprawczego w sposób pozytywny wpłynie na poprawę budżetu gminy. Komisja wskazała na przyczyny trudnej sytuacji finansowej gminy, którymi w ubiegłym roku były: niska skuteczność w ściąganiu należności z tytułu czynszów i podatków, wykorzystanie środków subwencji oświatowej będącej dochodem roku następnego oraz niski dochód ze sprzedaży majątku gminy (mieszkania komunalne, grunty). Skład orzekający podzielił te uwagi.

- Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Skład Orzekający wskazuje, że wniosek komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelnie w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza z wykonania budżetu za 2018 r. został oparty na ocenie wykonania budżetu i zaopiniowany został pozytywnie - czytamy w uchwale RIO.

Burmistrz Dariusz Chudziński nie ukrywa zadowolenia. - To jest kolejny przykład na to, że współpraca, a nie kłócenie się i kopanie z Ministerstwem Finansów i jego reprezentantem, czyli RIO, przynoszą efekty. Widzimy, że opinia jest bardzo podobna do tej, którą RIO przyjęło do pożyczki i do programu naprawczego. Jestem z tego bardzo zadowolony. Z uzasadnienia wynika jednoznacznie, że oceniają tak, a nie inaczej. Ten budżet jest rozbity, mnie oceniają jako burmistrza za jeden miesiąc minionego roku i oceniają kilkanaście miesięcy rządów mojego poprzednika. Ale generalnie rzecz biorąc na koniec roku zasady funkcjonowania finansów publicznych zostały naprawione i doprowadzone do stanu akceptowalnego przez RIO. Zrobiliśmy wszystko, żeby ujawnić i spłacić parabanki, żeby zrównoważyć, jak tylko się da finanse i podjąć program naprawczy. Na koniec roku widać było pewne ruchy, podnieśliśmy delikatnie podatki i to już w ubiegłym roku stało się widoczne. RIO widzi starania nowej Rady Miejskiej i nowego burmistrza, żeby wszystko było normalne - powiedział nam burmistrz Chudziński.  

Sesja absolutoryjna w Strzelnie odbędzie się 27 czerwca.

Magdalena Lachowicz, 19 VI 2019

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.