O pracach związanych z powstaniem albumu opowiedział pomysłodawca jego wydania burmistrz Dariusz Chudziński fot. Magdalena Lachowicz

25 września ukazał się drukiem album promocyjny Strzelna i okolic.

Autorem albumu pt. Strzelno to wielka rzecz jest regionalista, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna Marian Przybylski przy współpracy Pawła Kaczorowskiego, Heliodora Rucińskiego i Jana Szarka. Pomysł wydania albumu zrodził się u burmistrza Strzelna Dariusza Chudzińskiego. Potrzeba było jeszcze wydawcy, który podjąłby się realizacji zadania. I tutaj pojawiły się chęci prezes Stowarzyszenia Ecce Homo Lidii Chudzińskiej, która z wielkim zapałem zabrała się do szukania środków na sfinansowanie zadania. Powstał projekt pod nazwą: Wydanie albumu Strzelno, to wielka rzecz. W ramach działania przewidziano wydanie albumu o Strzelnie w nakładzie 500 egzemplarzy wraz z wydaniem multimedialnym, zakup leżaków, sprzętu nagłaśniającego oraz namiotu niezbędnych do przeprowadzenia 8 spotkań promujących na terenie całego powiatu mogileńskiego: po jednym w Mogilnie, Jeziorach Wielkich i Dąbrowie oraz 5 spotkań na terenie gminy Strzelno. Projekt został złożony w ramach konkursu LGD Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego na działanie Promowanie obszaru LSR, w tym produktów i usług lokalnych i uzyskał 100 procentową akceptację LGD. Ecce Homo w ramach operacji pozyskało 85.260 zł wsparcia w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zebrane przez Mariana Przybylskiego i jego pomocników materiały zawarte zostały na 200 stronach albumu. 40 stron zajmują teksty, natomiast pozostałe 160 stron to zdjęcia, zarówno stare z przełomu XIX i XX w., jak i z minionego stulecia oraz współczesne.
Obecnie trwa akcja promocyjna wydanej książki. Do tej pory spotkania odbyły się już w Markowicach i Młynach oraz 11 października w strzeleńskiej bazylice. Każdy, kto przybył na spotkanie otrzymał bezpłatny egzemplarz albumu. Kolejne spotkania promocyjne zaplanowane są na 12 października o 18.00 w Sławsku Dolnym, 13 października o 17.00 w Domu Kultury w Strzelnie i 22 października w GOKiR w Jeziorach Wielkich.
Więcej zdjęć w naszej galerii.

Magdalena Lachowicz, 10 X 2020

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.