W szkole w Wójcinie podobnie, jak innych szkołach nie odbywają się zajęcia lekcyjne fot. Paweł Lachowicz

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, jak poinformował Paweł Politowski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Wójcinie (gm. Jeziora Wielkie) szkoła będzie prowadziła obowiązkowe zdalne nauczanie.

Od 25 marca szkoła realizuje podstawę programową i nauczyciele wstawiają oceny za wiadomości i umiejętności uczniów. Oceniając postępy w nauce i umiejętnościach ucznia nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania: przesyłanie drogą elektroniczną na pocztę nauczyciela zdjęć prac pisemnych (w zeszycie, karty pracy, ćwiczenia itp.), plastycznych itp.; przesyłanie drogą elektroniczną na pocztę nauczyciela plików dźwiękowych (technika czytania, śpiewanie piosenek, recytacja wiersza itp.) oraz uzupełnianie w systemie Word kart pracy i przesyłanie drogą elektroniczną na pocztę nauczyciela.
Przy tej okazji dyrektor wskazuje możliwe sposoby zdalnego nauczania. Można tego dokonać przez dziennik elektroniczny w zakładce „zadanie domowe” dla każdej klasy, przez grupy społecznościowe z poszczególnych przedmiotów przez np. Messenger, internetową stronę szkoły, rozmowę telefoniczną oraz pocztę elektroniczną.
Rodzice i uczniowie, jak podkreśla dyrektor Politowski, mają możliwość kontaktu z nauczycielem poprzez pocztę elektroniczną, dziennik elektroniczny i rozmowę telefoniczną.
Od 25 marca obowiązuje dotychczasowy plan lekcji (tylko te zajęcia, które są w dzienniku elektronicznym). - Wszyscy uczymy się zdalnego nauczania. Rzeczywistość, w jakiej się znaleźliśmy jest nowa nie tylko dla rodziców i uczniów, ale również dla nauczycieli. Musimy na nowo niejako nauczyć się kontaktować i współpracować. Proszę o częste kontrolowanie poczty elektronicznej, dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły - powiedział Paweł Politowski.

Paweł Lachowicz, 26 III 2020

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.