Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

fot. Marek Holak

Od dzisiaj 29 marca edukacja w całości przeszła na tryb zdalny.

TRYB ZDALNY

Do nauczania zdalnego dołączają przedszkola, a żłobki przestają świadczyć usługi opiekuńcze. Jak mówi dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkoli Jarosław Lorek, organ nadzoru zalecił dyrektorom przedszkoli, aby nauka zdalna przebiegała zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa oświatowego. Dyrektorzy zostali zobowiązani do zapewnienia opieki uprawnionym dzieciom oraz prowadzenia edukacji w sposób zdalny bezpośredni-z użyciem komunikatorów lub innych narzędzi do prowadzenia zajęć zdalnych. Wskazano na unikanie przesyłania materiałów do rodziców mailowo. Może to być forma uzupełniająca do zajęć online.

- Mamy nadzieję, że dzięki dużej współpracy z rodzicami uda się przetrwać ten trudny okres. Szkoły, klasy I-VIII pracują na systemie nauki zdalnej opartej na platformie TEAMS. Dzięki temu edukacja może być prowadzona w sposób interaktywny - mówi dyrektor Lorek.

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ DZIECKO DO ŻŁOBKA, PRZEDSZKOLA, SZKOŁY?

To, że nauka odbywa się w formie zdalnej nie oznacza, że są one zamknięte. Rodzice mają prawo zgłosić swoje dziecko do szkoły lub przedszkola. Szkoła w miarę swoich możliwości zorganizuje opiekę i/lub udział w zajęciach zdalnych.

A. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej ma obowiązek: zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci; ma również obowiązek zorganizować dla tych dzieci opiekę w szkole, do której uczęszczają, na podstawie wniosku:

1. Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2. Rodziców dzieci, którzy:

* są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

* realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

* realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

* pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

* wykonują działania ratownicze,

* są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

* są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

* są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

* są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

* są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

* są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

B. W przypadku uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

* zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

KIEDY POWRÓT?

Kiedy powrót do żłobka, przedszkola lub szkoły? Na dzień dzisiejszy, przy takich liczbach zachorowań, jest trudno rokować. Czy jest szansa na powrót dzieci i uczniów 12 kwietnia? Dyrektor Jarosław Lorek uważa, że racjonalnie należy spodziewać się najwcześniejszych powrotów do żłobków, przedszkoli i edukacji w klasach I-III na początku maja 2021 roku.

Jutro uaktualnimy artykuł o dane z dnia dzisiejszego na temat, ilu rodziców posłało swe dzieci do placówek oświatowych.

Marek Holak, 29 III 2021

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.