Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

 Strażnicy Miejscy służą osobom bezdomnym koczującym m.in. w starych samochodach pomocą. Dostarczając im ciepłe napoje i zachęcają do skorzystania z usług schroniska. fot. Joanna Świetnicka

- Nie zapominajmy, że bezdomni to tacy sami ludzie jak my - apeluje komendant Straży Miejskiej w Mogilnie Mirosław Kuss. Zwłaszcza teraz, gdy temperatura spada poniżej zera i jest zagrożeniem dla życia bezdomnych.

OPIEKA SPOŁECZNA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie od wielu lat realizuje wszechstronną i różnorodną pomoc dla osób bezdomnych oraz dla osób zagrożonych problemem bezdomności.
Pracownicy socjalni przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie i Straży Miejskiej w Mogilnie w okresie jesienno-zimowym sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne (klatki schodowe, dworce PKP i PKS, ogródki działkowe, opuszczone budynki itp.). Osoby bez dachu nad głową często wstydzą się prosić o pomoc, nie wiedzą również jak z niej skorzystać. Zaszywają się w opuszczonych budynkach, samochodach, na dworcach, sięgają po napoje alkoholowe.
- Szczególne starania czynione są w stosunku do osób, które nie są objęte pomocą tutejszego Ośrodka. Każdorazowa informacja - nawet anonimowa napływająca od mieszkańców gminy, dotycząca osób zagrożonych bezdomnością jest sprawdzana przez pracowników. W trakcie wizytacji środowisk osoby zostają poinformowane o szeregu różnorodnych form uzyskania pomocy m.in. finansowej, schronienia, posiłku, zakupu odzieży, o jakie mogą ubiegać się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w innych instytucjach - mówi zastępca kierownika M-GOPS Agnieszka Woźniak.
Osoby bezdomne z terenu gminy Mogilno mają możliwość skorzystania ze Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn przy ul. Łąkowej 1b w Mogilnie. Placówka przyjąć może do 27 osób. Warunkiem jest zdolność do przebywania potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, bezwzględny wymóg trzeźwości. W placówce w bieżącym roku przebywało łącznie 35 osób (w tym 19 z terenów wiejskich). Obecnie w mogileńskim schronisku przebywa 19 osób (w tym 1 kobieta). Część osób pomimo przyznanego miejsca noclegowego przebywa poza schroniskiem z uwagi np. na tzw. "ciąg alkoholowy".
Dodatkowo M-GOPS Mogilno dysponuje Jadłodajnią, w której wydawane są gorące posiłki (raz dziennie w dni robocze) wraz ze suchym prowiantem (w soboty, niedziele i święta). Aktualnie z tej formy wsparcia korzysta 41 osób (w tym 11 kobiet), pozbawione np. możliwości przygotowania posiłku z uwagi na bariery techniczne lub fizyczne.
Wśród form pomocy oferowanej przez M-GOPS w Mogilnie wyróżnić można także:
* pomoc finansową na opał - w formie zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych finansowanych ze środków własnych gminy Mogilno. W bieżącym roku z tej formy pomocy korzystało 30 osób na łączną kwotę 6.426 zł (51 świadczeń);
* pomoc w formie pracy socjalnej: poradnictwo specjalistyczne, aktywizacja, wsparcie, monitoring sytuacji życiowej itp., realizowana przez pracowników socjalnych M-GOPS Mogilno (13 osób). W bieżącym roku z tej formy wsparcia korzystało 79 osób;
* pomoc w formie zawarcia kontraktu socjalnego - specjalnego dokumentu między osobą bezdomną (zagrożoną bezdomnością) a pracownikiem socjalnym, w którym ustala się problemy życiowe tejże osoby, jej szanse i zagrożenia oraz buduje się plan pomocy (zawierający szczegółowe zobowiązania stron kontraktu). W bieżącym roku zawarto 35 kontraktów socjalnych (w tym 19 kontraktów z kobietami).
STRAŻ MIEJSKA
- Od kilku dni temperatury utrzymują się poniżej zera. Takie warunki atmosferyczne bardzo niekorzystnie wpływają na zdrowie a nawet zagrażają życiu osób bezdomnych. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie przypadków bezdomności i nie przechodzenie obojętnie obok osób potrzebujących. Przystańmy na chwilę, zapytajmy czy osoba nie potrzebuje pomocy. Szybka reakcja ze strony społeczeństwa oraz służb często może uratować komuś życie, a przecież ono jest najważniejszą wartością - podkreśla komendant Straży Miejskiej w Mogilnie Mirosław Kuss.
Municypalni prowadzą na terenie gminy akcję Bezdomny 2019/2020 - Akcja ma na celu dotarcie do wszystkich miejsc na terenie gminy, w których przebywają osoby bezdomne.
- Wspieramy i otaczamy opieką rodziny oraz osoby samotne znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej. Informujemy o możliwości zatrzymania się w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn, znajdującego się przy ul. Łąkowej w Mogilnie, gdzie potrzebujący mają możliwość przenocowania, umycia się oraz otrzymania ciepłego posiłku. Osobom, które z różnych względów nie chcą skorzystać z usług schroniska dowozimy ciepłe napoje i posiłki, pomagając w ten sposób przetrwać ten trudny czas - informuje komendant Kuss.
Apelujemy o przekazywanie informacji o osobach potrzebujących pomocy i przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu z powodu trwających niskich temperatur Straży Miejskiej, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie.


Ważne telefony alarmowe:
* Straż Miejska 986, 500-149-307
* KPP w Mogilnie 112
* M-GOPS w Mogilnie 52-315-93-15
* Schronisko w Mogilnie 52-318-06-26

Joanna Świetnicka, 4 XII 2019

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.