Strażnicy Miejscy służą osobom bezdomnym koczującym m.in. w starych samochodach pomocą. Dostarczając im ciepłe napoje i zachęcają do skorzystania z usług schroniska. fot. Joanna Świetnicka

- Nie zapominajmy, że bezdomni to tacy sami ludzie jak my - apeluje komendant Straży Miejskiej w Mogilnie Mirosław Kuss. Zwłaszcza teraz, gdy temperatura spada poniżej zera i jest zagrożeniem dla życia bezdomnych.

OPIEKA SPOŁECZNA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie od wielu lat realizuje wszechstronną i różnorodną pomoc dla osób bezdomnych oraz dla osób zagrożonych problemem bezdomności.
Pracownicy socjalni przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie i Straży Miejskiej w Mogilnie w okresie jesienno-zimowym sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne (klatki schodowe, dworce PKP i PKS, ogródki działkowe, opuszczone budynki itp.). Osoby bez dachu nad głową często wstydzą się prosić o pomoc, nie wiedzą również jak z niej skorzystać. Zaszywają się w opuszczonych budynkach, samochodach, na dworcach, sięgają po napoje alkoholowe.
- Szczególne starania czynione są w stosunku do osób, które nie są objęte pomocą tutejszego Ośrodka. Każdorazowa informacja - nawet anonimowa napływająca od mieszkańców gminy, dotycząca osób zagrożonych bezdomnością jest sprawdzana przez pracowników. W trakcie wizytacji środowisk osoby zostają poinformowane o szeregu różnorodnych form uzyskania pomocy m.in. finansowej, schronienia, posiłku, zakupu odzieży, o jakie mogą ubiegać się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w innych instytucjach - mówi zastępca kierownika M-GOPS Agnieszka Woźniak.
Osoby bezdomne z terenu gminy Mogilno mają możliwość skorzystania ze Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn przy ul. Łąkowej 1b w Mogilnie. Placówka przyjąć może do 27 osób. Warunkiem jest zdolność do przebywania potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, bezwzględny wymóg trzeźwości. W placówce w bieżącym roku przebywało łącznie 35 osób (w tym 19 z terenów wiejskich). Obecnie w mogileńskim schronisku przebywa 19 osób (w tym 1 kobieta). Część osób pomimo przyznanego miejsca noclegowego przebywa poza schroniskiem z uwagi np. na tzw. "ciąg alkoholowy".
Dodatkowo M-GOPS Mogilno dysponuje Jadłodajnią, w której wydawane są gorące posiłki (raz dziennie w dni robocze) wraz ze suchym prowiantem (w soboty, niedziele i święta). Aktualnie z tej formy wsparcia korzysta 41 osób (w tym 11 kobiet), pozbawione np. możliwości przygotowania posiłku z uwagi na bariery techniczne lub fizyczne.
Wśród form pomocy oferowanej przez M-GOPS w Mogilnie wyróżnić można także:
* pomoc finansową na opał - w formie zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych finansowanych ze środków własnych gminy Mogilno. W bieżącym roku z tej formy pomocy korzystało 30 osób na łączną kwotę 6.426 zł (51 świadczeń);
* pomoc w formie pracy socjalnej: poradnictwo specjalistyczne, aktywizacja, wsparcie, monitoring sytuacji życiowej itp., realizowana przez pracowników socjalnych M-GOPS Mogilno (13 osób). W bieżącym roku z tej formy wsparcia korzystało 79 osób;
* pomoc w formie zawarcia kontraktu socjalnego - specjalnego dokumentu między osobą bezdomną (zagrożoną bezdomnością) a pracownikiem socjalnym, w którym ustala się problemy życiowe tejże osoby, jej szanse i zagrożenia oraz buduje się plan pomocy (zawierający szczegółowe zobowiązania stron kontraktu). W bieżącym roku zawarto 35 kontraktów socjalnych (w tym 19 kontraktów z kobietami).
STRAŻ MIEJSKA
- Od kilku dni temperatury utrzymują się poniżej zera. Takie warunki atmosferyczne bardzo niekorzystnie wpływają na zdrowie a nawet zagrażają życiu osób bezdomnych. W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie przypadków bezdomności i nie przechodzenie obojętnie obok osób potrzebujących. Przystańmy na chwilę, zapytajmy czy osoba nie potrzebuje pomocy. Szybka reakcja ze strony społeczeństwa oraz służb często może uratować komuś życie, a przecież ono jest najważniejszą wartością - podkreśla komendant Straży Miejskiej w Mogilnie Mirosław Kuss.
Municypalni prowadzą na terenie gminy akcję Bezdomny 2019/2020 - Akcja ma na celu dotarcie do wszystkich miejsc na terenie gminy, w których przebywają osoby bezdomne.
- Wspieramy i otaczamy opieką rodziny oraz osoby samotne znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej. Informujemy o możliwości zatrzymania się w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn, znajdującego się przy ul. Łąkowej w Mogilnie, gdzie potrzebujący mają możliwość przenocowania, umycia się oraz otrzymania ciepłego posiłku. Osobom, które z różnych względów nie chcą skorzystać z usług schroniska dowozimy ciepłe napoje i posiłki, pomagając w ten sposób przetrwać ten trudny czas - informuje komendant Kuss.
Apelujemy o przekazywanie informacji o osobach potrzebujących pomocy i przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu z powodu trwających niskich temperatur Straży Miejskiej, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie.


Ważne telefony alarmowe:
* Straż Miejska 986, 500-149-307
* KPP w Mogilnie 112
* M-GOPS w Mogilnie 52-315-93-15
* Schronisko w Mogilnie 52-318-06-26

Joanna Świetnicka, 4 XII 2019

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukimogilno.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.